Mother’s age and the marital-parental role fulfillment: the research report

Abstract
Th e most important elements in fulfi lling the role of the mother are responsibility, maternal protectiveness but also her domination over the child. Th e mother is the fi rst important person in the emotional and social development of a child. All her experiences, joys and anxieties have a strong impact on their world and mother’s love and its intensity can aff ect their future lives. Th e purpose of this article is to show the diff erences in the performance of marital and parenting roles by women who gave birth as teenagers and those who became mothers in their adulthood (29–38 years old). Mental, emotional and social immaturity of a teenager made it diffi cult for them to accept the role of mother, aroused a sense of anxiety and helplessness. Most of them, due to the low level of education and lack of professional qualifi cations were dependent fi nancially on their generational families. Th ey also, more oft en than mature women, benefi ted from the help of mothers with basic household chores, the care and upbringing of children.

Najważniejszym elementem w pełnieniu roli matki jest odpowiedzialność, opiekuńczość i dominacja. To matka jest podstawowym czynnikiem rozwoju uczuciowego dziecka. Wszelkie jej przeżycia, radości i niepokoje przenoszą się na nie. Od natężenia matczynej miłości zależy przyszła uczuciowość dziecka. Celem artykułu jest ukazanie różnic w wypełnianiu ról małżeńsko-rodzicielskich przez kobiety, które urodziły dziecko jako nastolatki, od tych, które urodziły w wieku dojrzałym (29–38 lat). Brak dojrzałości psychicznej i społecznej u nastolatek utrudniał im przyjęcie roli matki, wzbudzał poczucie niepokoju i bezradności. Większość z nich z powodu niskiego poziomu wykształcenia, braku kwalifikacji zawodowych była uzależniona finansowo od rodzin generacyjnych. Częściej też od kobiet dojrzałych korzystały z pomocy matek w wykonywaniu podstawowych prac domowych oraz w opiece i wychowaniu dzieci.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection