Przegląd krajowych jednostek certyfikujących rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne w świetle unijnej ustawy o rolnictwie ekologicznym

Abstract
Do 1996 r. atestacja gospodarstw ekologicznych w Polsce miała charakter atestacji trzeciej strony , a jedyną polską organizacją atestującą do tego okresu był EKOLAND. W latach 1996-1998 nastąpiło wydzielenie kolejnych instytucji kontrolnych, działających niezależnie od EKOLAND-u (np. Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego PTRE). Stowarzyszenie EKOLAND zostało powołane do życia przez rolników-praktyków, a merytoryczną i organizacyjną odpowiedzialność za system kryteria - inspekcja - atestacja przyjął Konwent Ekologiczny. Był to pięcioosobowy zespół specjalistów powołany spośród inicjatorów ruchu. Zarówno kryteria, jak i system atestacji gospodarstw ekologicznych wywodziły się wówczas z założeń IFOAM [6; 15], których przekładu na język polski dokonało Stowarzyszenie w lutym 1990 r. Kolejna edycja kryteriów, uzupełniona także o kryteria przetwórstwa, opublikowana została w lutym 1993 r. Własne kryteria rolnictwa ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND, stanowiące podstawę do inspekcji i atestacji, EKOLAND opublikował dopiero w styczniu 1994 r. Stowarzyszenie EKOLAND opierało się, oprócz wytycznych IFOAM, również na innych aktach prawnych, takich jak: - rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91 z 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. - rozporządzenie nr 1804/92 z 19 lipca 1999 r. uzupełniające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych w celu włączenia produkcji zwierzęcej
Description
Keywords
Citation
Przegląd krajowych jednostek certyfikujących rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne w świetle projektu rozporządzenia o rolnictwie ekologicznym / Katarzyna Szołtysek, Szymon Dziuba.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2007, nr 1185, s. 192-204 rys.
Belongs to collection