Organizacja konferencji naukowo-praktycznych jako element polityki rozwoju obszarów wiejskich

Abstract
W ostatnich latach organizacja konferencji stanowi prężnie rozwijającą się gałąź turystyki biznesowej, określanej mianem przemysłu spotkań. Konferencje stały się bardzo popularne, nie tylko w środowisku biznesu i nauki. Organizacje samorządowe korzystając ze środków UE podjęły działania w celu zbliżenia środowiska naukowego z praktycznym. Głównym założeniem było nawiązanie współpracy oraz nowych kontaktów w kraju i za granicą. W publikacji opisano organizację czterech przedsięwzięć międzynarodowo-praktycznych zrealizowanych ze środków KSOW1 i PO Ryby 2007-20132. Analiza wykazała dużą efektywność dwóch konferencji zrealizowanych w Ziołowym Zakątku w Korycinach w stosunku do dwóch innych konferencji realizowanych na obszarach wiejskich i miejskich.

The organization of conferences has become a dynamically growing branch of business tourism in the recent years. It is also often called the industry of meetings. The conferences have not only gained popularity among scientists and businessmen. The local government organizations have undertaken the actions to connect the scientific environment with the practical one by the use of EU funds. The main aim was the cooperation and new contacts with foreign and national institutions. The publication describes four international-practical events funded from the projects KSOW ( The National Rural Network) and OP FISH 2007-2013 (the Operational Programme FISH). The analysis shows a high effectiveness of two conferences organized in Ziołowy Zakątek in a village Koryciny in comparison with two other conferences organized in rural and urban areas.
Description
badania własne
Keywords
Citation
Kozłowska D., Ryszkowski W., Organizacja konferencji naukowo-przaktycznych jako element polityki rozwoju obszarów wiejskich [w:] Kozłowska D., Kozłowski L. (red.), 2015, Innowacyjne działania i gospodarstwa na obszarach wiejskich, PTG OT, Toruń, s. 94-125.
Belongs to collection