Inteligentne systemy produkcyjne: algorytmy, koncepcje, zastosowania

Abstract
W rozdziale pierwszym zdefiniowano szereg pojęć podstawowych, w szczególności modelu i algorytmu wraz z relacjami między nimi, co prowadzi do bardziej uniwersalnych konkluzji w odniesieniu do zagadnień opisywalności, rozstrzygalności i dowodliwości. W rozdziale drugim wyspecyfikowano szereg algorytmów optymalizacyjnych z uwzględnieniem warstwowości ISP, pokazując, że o poziomie inteligencji systemu istotnie decyduje poziom zaawansowania jego algorytmicznych (programowych) sprzężeń międzywarstwowych. Rozdział trzecim weryfikuje przykłady komputerowego wspomagania organizacji produkcji odnosząc się bezpośrednio do realiów praktyki przemysłowej. Przy czym uwzględniono problem konfliktów celów w definiowaniu funkcjonalności ISP proponując podejście interdyscyplinarne dla integracji przedmiotowych czynników technicznych jak i pozatechnicznych. Konsekwencją rozdziału trzeciego jest rozdział czwarty w całości poświęcony ocenie efektywności zmian procesów planistyczno-sterujących. Specyfikując przedmiotowe relacje, między celami a miarami poziomu ich realizacji, uwzględniono wieloaspektowość pojęcia efektywności organizacji (ekonomiczne, celowościowe, systemowe, kompleksowe). W ten sposób uzyskano uniwersalny punkt odniesienia dla zbadania czynników transformacji ISP, którym poświęcony jest rozdział piąty. W szczególności pokazano w nim i zinterpretowano związki między paradygmatami społeczno-ekonomicznymi a implementacjami na poziomie przedsiębiorstwa (transformacje makro-mikrosystemowe). Całość pracy zamyka jej podsumowanie, w którym zwrócono uwagą na ograniczenia modelowania systemu informacyjnego ISP oraz możliwości ich przezwyciężania przez stosowanie innowacyjnych form organizacyjnych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection