OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22492 archived items

Recent Submissions

Item
TBADT-Mediated Photocatalytic Stereoselective Radical Alkylation of Chiral N-Sulfinyl Imines: Towards Efficient Synthesis of Diverse Chiral Amines
(Wiley, 2024) Leone, Matteo; Milton, Joseph P.; Gryko, Dorota; Neuville, Luc; Masson, Géraldine; Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN) CNRS, Université Paris-Saclay; Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences; HitCat, Seqens-CNRS joint laboratory, Seqens'Lab
Herein we describe a sustainable and efficient photocatalytic method for the stereoselective radical alkylation of chiral sulfinyl imines. By employing readily available non-prefunctionalized radical precursors and the cost-effective TBADT as a direct HAT photocatalyst, we successfully obtain diverse chiral amines with high yields and excellent diastereoselectivity under mild conditions. This method provides an efficient approach for accessing a diverse array of medicinally relevant compounds, including both natural and synthetic α-amino acids, aryl ethyl amines, and other structural motifs commonly found in approved pharmaceuticals and natural product.
Item
Młodzież w epoce kryzysów
(Academicon, 2024-05-20) Długosz, Piotr; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Maturzyści zdający maturę w tym roku są wyjątkową generacją. Mają za sobą przebytą pandemię, wojnę na Ukrainie i wynikającą z niej niepewność oraz zagrożenie. Będą oni wchodzić w dorosłość w bardzo niestabilnych i niebezpiecznych czasach. Prowadzone badania miały dać odpowiedź na temat ich kondycji psychofizycznej. Dane były zbierane za pomocą innowacyjnej metody łączącej techniki ankiety audytoryjnej z ankietą online. Próba była dobierana w sposób kwotowy. Do analizy zakwalifikowano 3819 ankiet. Wyniki wskazują, iż uczniowie mają wysokie aspiracje edukacyjne. ¾ zamierza dalej się edukować po skończeniu szkoły średniej. Spośród nich połowa zamierza uzyskać wykształcenie magisterskie, a 1/3 chce skończyć studia licencjackie. Uczniowie uzyskują wsparcie od swoich rówieśników oraz rodziców, nie uzyskują go od nauczycieli. O kryzysie szkoły świadczy nie tylko brak wsparcia uczniów przez szkołę, ale też masowo brane przez uczniów korepetycje. Aż ¾ z nich bierze korepetycje. Robi to ze względu na złe funkcjonowanie szkoły oraz złą pracę nauczycieli. Młodzież dąży do założenia rodziny, kariery i osiągnięcia wysokiego stanowiska zapewniającego odpowiedni poziom życia. Badani w większości obawiają się egzaminu maturalnego oraz jego konsekwencji tj. niedostania się na wybrane studia. Innym poważnym lękiem jest lęk przed samotnością. Kondycja psychiczna badanych maturzystów nie jest dobra. Mimo, że ¾ jest zadowolona ze swojego życia, to zaburzenia depresyjne mierzone skalą WHO-5 ma 78%, depresję mierzoną skalą CES-D od 34%-do 54%. Średni i wysoki poziom stresu (odpowiednio 81% i 13%). Tylko 44% uznało, iż ma prawidłową masę ciała, a 16% jest aktywna fizycznie według standardów skali VPE. Młodzież spędza przeciętnie w dni nauki około 6 godz. w internecie, a w dni wolne 7,5 godz. ¾ uczniów miało średni poziom uzależnienia od internetu na skali TPUI 22. Zaś 17% miało wysoki poziom uzależnienia. Największą sympatią maturzyści darzą Włochów i Amerykanów. Największy dystans przejawiają wobec Rosjan, Białorusinów oraz Ukraińców. Ponad połowa respondentów ma negatywny stosunek do uchodźców wojennych z Ukrainy. Co piąty maturzysta byłby skłonny wstąpić do wojska i walczyć w obranie ojczyzny z wrogim najeźdźcom.
Item
Regioisomerism vs Conformation: Impact of Molecular Design on the Emission Pathway in Organic Light-Emitting Device Emitters
(American Chemical Society, 2024) Govindharaj, Prasannamani; Wierzba, Aleksandra J.; Kęska, Karolina; Kochman, Michał A.; Wiosna-Sałyga, Gabriela; Kubas, Adam; Data, Przemysław; Lindner, Marcin; Faculty of Chemistry, Łódź University of Technology; Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences; Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences
Despite the design and proposal of several new structural motifs as thermally activated delayed fluorescent (TADF) emitters for organic light-emitting device (OLED) applications, the nature of their interaction with the host matrix in the emissive layer of the device and their influence on observed photophysical outputs remain unclear. To address this issue, we present, for the first time, the use of up to four regioisomers bearing a donor–acceptor–donor electronic structure based on the desymmetrized naphthalene benzimidazole scaffold, equipped with various electron-donating units and possessing distinguished conformational lability. Quantum chemical calculations allow us to identify the most favorable conformations adopted by the electron-rich groups across the entire pool of regioisomers. These conformations were then compared with conformational changes caused by the interaction of the emitter with the Zeonex and 4,4′-bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphenyl (CBP) matrices, and the correlation with observed photophysics was monitored by UV–vis absorption and steady-state photoluminescence spectra, combined with time-resolved spectroscopic techniques. Importantly, a CBP matrix was found to have a significant impact on the conformational change of regioisomers, leading to unique TADF emission mechanisms that encompass dual emission and inversion of the singlet–triplet excited-state energies and result in the enhancement of TADF efficiency. As a proof of concept, regioisomers with optimal donor positions were utilized to fabricate an OLED, revealing, with the best-performing dye, an external quantum emission of 11.6%, accompanied by remarkable luminance (28,000 cd/m2). These observations lay the groundwork for a better understanding of the role of the host matrix. In the long term, this new knowledge can lead to predicting the influence of the host matrix and adopting the structure of the emitter in a way that allows the development of highly efficient and efficient OLEDs.
Item
The effect of rigidity on the emission of quadrupolar strongly polarized dyes
(Royal Society of Chemistry, 2024) Szymański, Bartosz; Sahoo, Smruti Ranjan; Valiev, Rashid; Vakuliuk, Olena; Łaski, Piotr; Jarzembska, Katarzyna N.; Kamiński, Radosław; Baryshnikov, Glib; Teimouri, Mohammad B.; Gryko, Daniel T.; Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences; Laboratory of Organic Electronics, Department of Science and Technology, Linköping University, Sweden; Department of Chemistry, University of Helsinki, Finland; Department of Chemistry, University of Warsaw; Faculty of Chemistry, Kharazmi University, Iran; Department of Chemistry and Nanomaterials Science, Bohdan Khmelnytsky National University, Ukraine
Hybrid dyes comprising 1,4-dihydropyrrolo[3,2-b]pyrrole and two strongly electron-withdrawing benzoxadiazole substituents, differing in their level of planarization, offer an insightful window into the interplay between internal conversion and intersystem crossing as relaxation pathways from the excited state. The emission intensity is strong for non-fused systems whilst it is minimal for fused dyes. Computational evaluation has revealed that internal conversion, and not inter-system crossing, is the main non-radiative process for planar, fused quadrupolar dyes.
Item
Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena roli środków inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu, 2024-05-22) Kosior, Katarzyna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
The article examines the role of the Rural Development Programme (RDP) 2014–2020 investment funds in shaping the capabilities of the Polish agri-food processing industry to enhance its competitive advantages under new conditions dictated by the necessity of transitioning towards more sustainable production systems. The research is based on data from 783 agri-food processing enterprises that benefited from the 2014–2020 RDP support. The scope and directions of support offered during the previous programming period, public funding allocated to enterprises within individual sectors, strategies and investment priorities of the entities covered by the support, as well as the planned and achieved results across crucial areas have been scrutinised. The findings indicate that the RDP funds were effective in enhancing short-term competitiveness, primarily through modernising equipment and updating machine parks, which in turn expanded production potential. However, the role of these funds in facilitating the transition from traditional competitive strategies to more sustainable and innovative approaches was not as profound as required. Insufficient efforts were directed towards building a robust foundation to address growing climate, environmental, and socio-economic challenges, which is crucial for developing new competitive edges. Furthermore, in the group of enterprises studied, no material actions or investments were identified that would prepare companies for bolstering competitiveness through digital transformation. This suggests a pressing need for revisions in public support programmes designed for the agri-food sector enterprises in Poland.