OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
From the research on socially-sustainable agriculture (44). Food security and agro-biodiversity
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017) Kruk, Hanna; Krzyżanowski, Julian Tadeusz; Kwasek, Mariola; Obiedzińska, Agnieszka; Kwasek, Mariola; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Akademia Morska w Gdyni
The aim of the work is to determine the role of biodiversity in agriculture and fishery in contributing to ensure food security. Chapters: Food security and biodiversity conservation key challenges of the 21st century. Factors influencing the loss of biodiversity. Methods of assessing agro-biodiversity. Tools to support the protection of biodiversity in the agricultural space
Item
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (41). Bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność biologiczna w rolnictwie
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017) Kruk, Hanna; Krzyżanowski, Julian Tadeusz; Kwasek, Mariola; Obiedzińska, Agnieszka; Kwasek, Mariola; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Akademia Morska w Gdyni
Bezpieczeństwo żywnościowe i ochrona różnorodności biologicznej - kluczowe wyzwania XXI wieku. Czynniki wpływające na utratę różnorodności biologicznej. Metody oceny różnorodności biologicznej w rolnictwie. Narzędzia wsparcia ochrony różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej.
Item
Possibilities for supporting rural development in selected European Union policies
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008) Chmieliński, Paweł; Feltynowski, Marcin; Jachymek, Małgorzata; Przybyłowski, Adam; Ziomek, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Łódzki; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Akademia Morska w Gdyni; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rola polityki transportowej i spójności w rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje w odnawialne źródła energii: polityka energetyczna, pakiet energetyczny, programy UE wspierające odnawialne źródła energii. Działania na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w politykach sektorowych. Możliwości rozwoju systemów informacji przestrzennej na obszarach wiejskich. Zasady i kierunki działań polityki społecznej wobec wsi.
Item
Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008) Chmieliński, Paweł; Feltynowski, Marcin; Jachymek, Małgorzata; Przybyłowski, Adam; Ziomek, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Łódzki; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Akademia Morska w Gdyni; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rola polityki transportowej i spójności w rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje w odnawialne źródła energii: polityka energetyczna, pakiet energetyczny, programy UE wspierające odnawialne źródła energii. Działania na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w politykach sektorowych. Możliwości rozwoju systemów informacji przestrzennej na obszarach wiejskich. Zasady i kierunki działań polityki społecznej wobec wsi.