OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2015 roku
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych, 2016) Adamski, Marcin; Gac, Ewa; Gorzelak, Aleksander; Herda, Justyna; Kagan, Adam; Kowalski, Andrzej; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Zdzieborska, Maria; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych (Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa) od 1995 r. przygotowuje ranking najlepszych przedsiębiorstw rolniczych oraz gospodarstw rybackich. Ranking ten stanowi uszeregowanie przedsiębiorstw (gospodarstw) według ściśle określonego kryterium, co pozwala na obiektywną ocenę uzyskanych wyników finansowych. Publikacja rankingu pozwala jego uczestnikom na znalezienie odpowiednich partnerów do przyszłej współpracy, oraz innym przedsiębiorcom na uczenie się od najlepszych. Obecnie zakończono dwudziestą drugą edycją "Rankingu 300", w której prezentowane są wyniki finansowe najlepszych przedsiębiorstw rolnych i rybackich w 2015 roku.
Item
Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2013 roku
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych, 2014) Adamski, Marcin; Gac, Ewa; Góral, Justyna; Kagan, Adam; Kowalski, Andrzej; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Zdzieborska, Maria; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Wyniki 20 edycji rankingu najlepszych gospodarstw rolniczych i rybackich w 2013 r. Przedstawiono 2 rankingi główne i 8 podrankingów. Kryterium przyporządkowania była miara syntetyczna powstała z 4 wskaźników cząstkowych: rentowności sprzedaży, tworzenia wartości dla właścicieli, wartości dodanej, generowania gotówki operacyjnej.
Item
Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2014 roku
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych, 2015) Adamski, Marcin; Gac, Ewa; Góral, Justyna; Kagan, Adam; Kowalski, Andrzej; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Zdzieborska, Maria; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Wyniki, metodologia i wnioski z 21 edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolniczych i rybackich. Za 2014 r. sporządzono 2 rankingi główne i siedem podrankingów: wg form prawno-własnościowych, osobowości prawnej, ukierunkowania produkcji rolniczej, przychodów ogółem, na najsłabszych glebach, wg województw, wg najlepszych wyników finansowych w latach 2012-2014. Kryterium uporządkowania gospodarstw była miara syntetyczna zbudowana z czterech wskaźników cząstkowych, rentowności sprzedaży, tworzenia wartości dla właścicieli, wartości dodanej, generowania gotówki operacyjnej.