OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Ewolucja struktur i relacji w układzie rolno-spożywczym
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019) Bezat-Jarzębowska, Agnieszka; Góral, Justyna; Klimkowski, Cezary; Pawłowska, Aleksandra; Rembisz, Włodzimierz; Rembisz, Włodzimierz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Celem monografii jest uogólnienie wyników badań prowadzonych w temacie pt. „Źródła wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020 roku” w czterech zadaniach badawczych. Wyprowadzone prawidłowości mogą stanowić podstawę do oceny i projekcji procesów strukturalnych w układzie rolno-spożywczym. Rozdziały: Struktury i relacje w układzie rolno-spożywczym - podstawy ekonomiczne. Struktury rynkowe i organizacyjno-instytucjonalne w sektorze rolno-spożywczym. Techniczne i efektywnościowe źródła wzrostu w rolnictwie. Nowe mechanizmy regulacyjne a stabilność dochodowa. Mierniki rezultatu polityki rolnej w zakresie PROW.
Item
Trwałość ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w latach 2010–2013
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Nachtman, Grażyna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Według „Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014” wydanego przez IJHARS (www.ijhar-s.gov.pl), produkcję wyłącznie w systemie ekologicznym prowadziło w tych latach odpowiednio 67 i 60% gospodarstw ekologicznych. Pozostały odsetek tych gospodarstw to podmioty realizujące produkcję rolną zarówno według metod ekologicznych jak i konwencjonalnych. Jak wykazały badania prowadzone w systemie Polski FADN, gospodarstwa te różnią się znacznie od siebie pod względem organizacyjnym, produkcyjnym, ekonomicznym. Gospodarstwa stosujące wyłącznie metody ekologiczne wyróżnia bardziej holistyczne podejście do realizowanej działalności rolniczej, są one bardziej wiarygodne pod względem jakości wytwarzanej żywności ekologicznej, ale uzyskują słabsze efekty ekonomiczne. Potwierdza to niniejsze opracowanie, traktujące o organizacji, wynikach produkcyjno-ekonomicznych takich gospodarstw, pogrupowanych według przedziałów obszarowych użytków rolnych. Badania dowiodły, że ich efekty produkcyjne na przestrzeni kilku lat były dość podobne i malały ze wzrostem obszarowym gospodarstw, jednocześnie jednak zmniejszała się intensywność produkcji. Produkcję ograniczała też bardzo niska jakość gleb. Analiza wskazała na słabość produkcyjną i ekonomiczną tych gospodarstw, ogromne uzależnienie od dopływu dopłat i raczej niewielkie szanse rozwoju w nadchodzących latach.
Item
Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (1)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Góral, Justyna; Kambo, Katarzyna; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Płonka, Renata; Poczta-Wajda, Agnieszka; Soliwoda, Michał; Wąs, Adam; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Mechanizmy i skutki subsydiów rolnych - ujęcie teoretyczne. Wpływ reform WPR na zmienność dochodów i ryzyko dochodowe indywidualnych gospodarstw rolniczych. Zarządzanie wartością i ocena sytuacji finansowej - wybrane problemy zarządzania finansami rodzinnych gospodarstw rolniczych. Uwarunkowania aktywności pozarolniczej rolników indywidualnych. Subsydia a finanse i ekonomika gospodarstw osób fizycznych. Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych.
Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (1)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Rozwój gospodarki a przedsiębiorstwa rolne osób fizycznych i gospodarstwa domowe z produkcją rolniczą. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej i gospodarstw pozostałych w latach 2006-2012. Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle gospodarstw węgierskich, czeskich, słowackich i niemieckich. Regionalne zróżnicowanie opłacalności produkcji buraków cukrowych, mleka, żywca wołowego, mleka w gospodarstwach ekologicznych. Największe i najmniejsze gospodarstwa rolne indywidualne w latach 2010-2013.
Item
Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2013 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Skarżyńska, Aldona; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Opracowanie jest kolejnym z cyklu, w którym zaprezentowano wyniki produkcyjno-ekonomiczne rolniczych działalności produkcyjnych badanych w systemie AGROKOSZTY. W 2013 roku przedmiotem badań były: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy oraz tuczniki (tj. żywiec wieprzowy).