OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych
(Wydawnictwo KUL, 2010-01-01) Niewiadomska, Iwona; Kalinowski, Mirosław; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Uniwersytet Jagielloński
Część I PROFILAKTYCZNY KAPITAŁ SPOŁECZNY Mirosław Kalinowski: ZASADY KONSTYTUUJĄCE PROFILAKTYCZNY KAPITAŁ SPOŁECZNY Monika Adamczyk: ISTOTA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. APLIKACJE PROFILAKTYCZNE Iwona Niewiadomska: FUNKCJE ZASOBÓW SPOŁECZNYCH W DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ Część II SPOŁECZNE CELE PROFILAKTYCZNE Iwona Niewiadomska, Katarzyna Misztal, Magdalena Gołek: ZAPOBIEGANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Anna Kowalewska: ZAPOBIEGANIE PALENIU TYTONIU Bernadeta Lelonek, Małgorzata Brzezińska: ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIU OD HAZARDU Adam Lepa: ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIU OD MEDIÓW Agnieszka Hajduk: ZAPOBIEGANIE OTYŁOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY Małgorzata Kuć: ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI Weronika Augustynowicz:ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI Elena Hauge: REALIZACJA SPOŁECZNYCH CELÓW PROFILAKTYCZNYCH – DOŚWIADCZENIA NORWESKIE Część III INDYWIDUALNE CELE PROFILAKTYCZNE Maria Gałkowska-Jakubik, Joanna Chwaszcz: AFIRMACJA ŻYCIA Bożena Gulla: NIEPOKÓJ SUMIENIA Marek Jarosz: DOJRZAŁA RELIGIJNOŚĆ Jerzy Pałucki: INDYWIDUALNE CELE PROFILAKTYCZNE – WSKAZÓWKI ZAWARTE W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Część IV WSPÓLNOTY REALIZUJĄCE CELE PROFILAKTYCZNE Iwona Niewiadomska, Joanna Chwaszcz: RODZINA. NATURALNY SYSTEM WSPARCIA Antoni Długosz: KOŚCIÓŁ. REALIZACJA CELÓW PROFILAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Sylwia Fonderska, Arkadiusz Nesterenko, Elżbieta Socha, Magdalena Tyburcy: WSPÓLNOTY PARAFIALNE. PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU OSOBY Urszula Bloch: SZKOŁA. INTEGROWANIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI Blandyna Kołodziej, Renata Krupa: O SEKSIE W SZKOLE? ALE JAK? Iwona Niewiadomska, Łukasz Basaj, Klaudyna Bieda, Urszula Bloch, Izabela Filas, Joanna Koszuta, Paulina Mackiewicz: RÓWIEŚNICY. AUTORSKIE PROGRAMY WSPIERANIA ROZWOJU MŁODZIEŻY Marta Makara-Studzińska, Justyna Morylowska-Topolska: PROFESJONALIŚCI. ZNACZENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY NA PRZYKŁADZIE LECZENIA OTYŁOŚCI Katarzyna Misztal, Magdalena Gołek: WSPÓLNOTY SAMOPOMOCOWE. UZDAWIAJĄCA SIŁA DOŚWIADCZEŃ Małgorzata Wysocka-Pleczyk: PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE. SIEĆ INTERNETOWA JAKO ŹRÓDŁO WSPARCIA Iwona Niewiadomska, Aleksandra Małek: WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI – SKUTECZNA DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
Item
Paths to the Person
(Wydawnictwo KUL; The Pontifical Council for Health Care Workers, 2010-01-01) Niewiadomska, Iwona; Kalinowski, Mirosław; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Uniwersytet Jagielloński; Pontifical Council for Health Care Workers
Part I HUMANISTIC OBJECTIVES IN HEALTH PROMOTION Chapter I. EFFECTIVE RESISTANCE RESOURCES (Iwona Niewiadomska) 1. Psychological Stress: a Common Risk Factor in Behaviour Disorders 2. Resources: Factors Forming one’s Subjective Resilience to Stress 3. Subjective Principles of Using One’s Resources 4. The Aim of Pro-Health Activities: Increasing One’s Resistance Resources Chapter II. COMPETENT LIFE MANAGEMENT (Iwona Niewiadomska) 1. The Essence of Life Management 2. Intentional Behaviours as Infl uenced by the Comprehension of Occurring Events 3. Life Management as Infl uenced by Manageability 4. Undertaking Life Activities as Infl uenced by Meaningfulness 5. The Regulatory Function of Coherence of Experiences (the Sense of Coherence) Chapter III. AFFIRMATION OF EXISTENCE (Joanna Chwaszcz) 1. The Vocation of the Human Being to Love Life 2. Formation of a Positive Attitude towards Life 3. Factors Threatening the Affi rmation of Existence Conclusion Chapter IV. UNEASINESS OF CONSCIENCE (Bożena Gulla) 1. The Conscience in Social Studies 2. The Functioning of the Conscience 3. The Regulative Function of the Conscience 4. Dysfunctionality of the Conscience 5. Shaping and Perfecting One’s Conscience Chapter V. READINESS IN UNDERTAKING THE EFFORT OF DEVELOPMENT (Jerzy Pałucki) 1. Maturation to Wisdom 2. Maturation to Suffering 3. Maturation to Death Chapter VI. ACCEPTING THE FORTUNES OF LIFE (Leon Szot) 1. Dignified Acceptance of Suffering 2. Dignified Dying 3. A Dignified Way of Experiencing Mourning Chapter VII. MATURE RELIGIOUSNESS (Marek Jarosz) 1. Religiousness as a Factor in the Prevention of Deviant Behaviour 2. The Universality of Religious Experience 3. Attempts at “Artifi cially” Inducing Religious Experiences 4. Forms of Socially-Based Teaching of Religious Behaviours 5. Protective Functions of Religiousness Part II THE NORMS UNDERLYING SOCIAL PREVENTION CAPITAL Chapter VIII. A PERSONALISTIC VISION OF HEALTH PROMOTION (Mirosław Kalinowski) 1. The Essence of the Inter-human Community 2. The Personalistic Character of a Community 3. Functions of a Society in Relation to a Person Chapter IX. THE PRINCIPLE OF THE COMMON GOOD (Mirosław Kalinowski) 1. The Essence of Bonum Commune 2. The Regulatory Functions of Bonum Commune in Community Life 3. The Meaning of Regulations of the Common Good in Promoting Health Conclusion Chapter X. THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY (Mirosław Kalinowski) 1. The Essence of Subsidiarity 2. Regulatory Functions of Subsidiarity in Community Life 3. The Significance of the Rule of Subsidiarity in Health Promotion Chapter XI. THE PRINCIPLE OF JUSTICE (Mirosław Kalinowski) 1. The Essence of Social Justice 2. The Regulatory Functions of Justice in Community Life 3. The Signifi cance of the Principle of Justice in Promoting Prevention Chapter XII. THE PRINCIPLE OF CHARITY (Mirosław Kalinowski) 1. The Essence of Social Charity 2. The Regulatory Functions of Social Charity in Community Life 3. The Signifi cance of the Social Charity Principle in Health Promotion Chapter XIII. THE MISSIONARY ASPECT OF HEALTH CARE PROMOTION (Bohumir Živcak) 1. God’s Health Care in History 2. The Debate about the Basic Functions of the Church in Pastoral Theology 3. Ministry to the Sick as an Integral Part of the Third Basic Function of the Church 4. The History of Development of the Prayer for Healing in the Church 5. Practical Issues of Prayer For Healing and the Instruction on Prayers for Healing Part III COMMUNITIES FULLFILLING THE PERSONALISTIC ASPECT OF HEALTH PROMOTION Chapter XIV. HEALTHY PUBLIC POLICY (Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska) 1. Characteristics of Macro- and Micro-Social Health Promotion Systems 2. An Example of Integrated Health Promotion Activities: Poland’s Nationwide Network of Addiction-Free Colleges (OSUWU) 3. The Signifi cance of Social Capital in Health Promotion Chapter XV. FAMILY (Iwona Niewiadomska, Joanna Chwaszcz) 1. The Dynamics of the Family System 2. Diffi cult Situations as a Potential Development Factor for the Family and Its Members 3. Solving Diffi cult Situations as a Family Chapter XVI. THE CHURCH (Janusz Burzawa) 1. Spiritual Assistance 2. Initiation of Religious Communities 3. Pastoral Counselling 4. Pastoral Crisis Intervention Chapter XVII. SCHOOL (Iwona Niewiadomska) 1. The Assessment of Students’ Prevention Needs 2. The Theoretical Basis of the Implemented Prevention Strategies 3. The Goals and Tasks of School Prevention 4. Adjustment of the Programme to the Implementation Capacity of Schools Chapter XVIII. PEER GROUPS (Iwona Niewiadomska) 1. Informal Peer Groups as a Risk Factor for Deviant Behaviours 2. Peer Health Promotion Programmes 3. Peer Health Promotion: Practical Application Chapter XIX. THE WORKING ENVIRONMENT (Weronika Augustynowicz) 1. The Personalistic Dimension of Work 2. The Working Environment as the Setting of Human Development 3. Mobbing as a Form of Dehumanisation at Work 4. Mobbing Prevention Chapter XX. SOCIAL NETWORKING WEBSITES (Małgorzata Wysocka-Pleczyk) 1. Specifi c Character of the Functioning of Social Networking Websites 2. Characteristics of Social Support 3. Social Networking Websites as Sources of Support 4. Some Threats to Interpersonal Contacts in the Internet Chapter XXI. SELF-HELP GROUPS (Iwona Niewiadomska) 1. The Fundamental Nature of Self-Help 2. The AA Twelve-Step Programme’s Method of Functioning 3. The Role of a Mutual Aid Group in an Individual’s Recovery Process Notes on the Editors Appendix
Item
Historia - Kultura - Pamięć
(Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego, 2014) Barczyk, Alina; Bartnik, Anna; Bilski, Józef; Frączkiewicz, Marta; Gigoń, Mateusz; Jarno, Katarzyna; Jeleń, Aleksandra; Kluzik, Marcin; Kowal, Tomasz; Łaga, Zuzanna; Łukasiński, Jakub; Madej, Marcin; Pierściński, Wojciech; Piotrkowska, Agnieszka; Płonka, Piotr; Polańska, Ewelina Lillia; Ratuszniak, Jan; Rutkowska, Daria; Trembacz, Joanna; Zbrzeźniak, Marta; Ziober, Aleksandra; Niedzielska-Burdzy, Natalia; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Item
Regiony - kultura - demokracja
(Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego, 2013) Niedzielska-Burdzy, Natalia; Chlastawa, Jacek; Chmiel, Zbigniew; Gajdziński, Kevin; Gilewski, Grzegorz; Gmurek, Monika; Hebel, Agnieszka; Huptyś, Szymon; Jadczyk, Karol; Kabat, Stefan; Kazimirak, Katarzyna; Kluzik, Marcin; Kotas, Kamil; Krauze, Joanna; Kujawska, Alicja; Kukliński, Paweł; Leonkiewicz, Łukasz; Lichter, Łukasz; Łaga, Zuzanna; Malinowski, Arkadiusz; Mizgalska, Magdalena; Mrożek, Żaneta; Oczko, Karolina; Oczkowska, Żaneta; Pierściński, Wojciech; Polańska, Ewa; Ratuszniak, Jan; Skwirut, Kamil; Szajda, Marek; Szerle, Jędrzej; Tomczyk, Magdalena; Wagner, Katarzyna; Wasilewski, Marcin; Ziółkowska, Joanna; Zwolińska, Kinga; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Collegium Civitas; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Śląski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Opolski; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk