OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Comparaison des systemes phonologiques vocaliques du français et du polonais: utilisation en classe de langue étrangère
(Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, 2018) Billerey, Bozena; Borowska, Barbara; Institut Catholique de Toulouse, France; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Les études contrastées entre le système linguistique de la langue maternelle de l’apprenant et celui de la langue étrangère étudiée sont importantes pour les professeurs de langues car elles mettent en évidence les erreurs courantes commises par les apprenants. Nous proposons une comparaison entre les systèmes vocaux en français et en polonais afin d'anticiper les erreurs typiques que font les locuteurs polonais lors de l'apprentissage du français. Les enseignants scannent puis utilisent la méthode verbo-tonale de Guberina pour corriger la prononciation. La prononciation incorrecte des langues étrangères ne provient pas de l'incapacité à articuler correctement, mais d'une fausse interprétation perceptive.
Item
Rola bibliotek publicznych w środowisku lokalnym. Refleksje z badań w Polsce i we Francji
(„Studia Scientifica Facultatis Paedsgogicae Universitas Catholica Rużomberok”, nr , 2012, VERBUM vydavatelstvo Katolickiej univerzity v Rużomberku, 2012) Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artykuł jest wynikiem badań porównawczych przeprowadzonych w pierwszej dekadzie XXI wieku (2005-2008) wśród polskich i francuskich licealistów. Badania dotyczyły czytelnictwa i zainteresowań kulturowych młodzieży zjednoczonej Europy w różnym środowiskach lokalnych. W Polsce badania prowadzono w bibliotekach publicznych, które znajdują się w rejonie radomskim na terenach wiejskich (Sienno, Solec nad Wisłą) w małych miejscowościach (Lipsko, Iłża, Skaryszew) oraz w dużym mieście Radom. Z kolei we Francji badanie przeprowadzono w wybranych bibliotekach Île-de-France. W Paryżu i w małych miejscowościach, takich jak: Romainville, Savigny-sur-Orge i Athis-Mons. Wybór tych instytucji wynikał z wypowiedzi respondentów, jako często i chętnie odwiedzanych przez młodzież. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu częściowo ustrukturyzowanego, skierowanego do uczniów i pracowników bibliotek publicznych i szkolnych. Ogółem badaniem objęto 455 licealistów z Polski i 236 z Francji.
Item
Funkcja edukacyjno-kulturalna bibliotek w społeczności lokalnej
(Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2010) Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
W społeczności lokalnej szkoły i biblioteki publiczne aktywnie współpracują i w trosce o swoich użytkowników tworzą społeczeństwo wiedzy. Główna misja tych bibliotek, czyli pośrednictwo w komunikacji publicznej i wynikające z niej klasyczne funkcje m.in. informacyjne, edukacyjne i kulturalne, jest wciąż aktualna. Dominującą rolę odgrywa funkcja informacyjna, a zwłaszcza w lokalnych bibliotekach funkcja edukacyjno-kulturalna. Biblioteki szkolne są również traktowane jako specyficzne biblioteki środowiskowe. Artykuł jest efektem badań, które prowadzono w latach 2005-2008 w Polsce w regionie radomskim i we Francji w regionie Île-de-France, m.in. przeprowadzono wywiady z nauczycielami bibliotek szkolnych oraz z pracownikami bibliotek publicznych na obszarze prowadzonych badań. Na terenie badań w regionie radomskim w 2005 roku znajdowało się 6 bibliotek publicznych i 2 pedagogiczne, z kolei w regionie Île-de-France mieściło się 23 biblioteki miejskie i 3 biblioteki centralne, które – jak wynikało z wypowiedzi respondentów – były dosyć często i chętnie odwiedzane przez licealistów.
Item
The linguistic basis of native language glottodidactics in the educational system of Bronisław Rocławski
(Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, 2016) Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
A child is born with numerous predispositions for language. As early as in the uterus she has contact with speech sounds. After birth all babies produce cooing sounds. This is an instinctive behaviour serving as a workout for the speech organ. When the baby is 6 months old, she starts to babble. Babble talk contains syllables, among which previously heard syllables can be found more and more. The baby is now intensively preparing to learn to speak. At about 12 months, she is building her first words. While developing her sound structure of words, the child will hear syllables whereby adults will inform her about the correct sound structure of words. Syllables are used by Bronisław Rocławski in his methods of teaching speech, reading and writing. These methods belong to native language glottodidactics. The article presents the linguistic basis for native language "glottodidactics" used the educational system authored by B. Rocławski as an innovative method of teaching pre-school and early school children to read and write. The Author, who is licensed and qualified to teach with this method, shares her knowledge and skills which she effectively employs when working with her students of preschool and early school pedagogy at the Institute of Pedagogy, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.
Item
Metodologiczne uwarunkowania badań porównawczych
(ITE-PIB w Radomiu, APS w Warszawie, 2009) Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Jednym z głównych założeń pedagogiki porównawczej jest badanie podobieństw i różnic zachodzących pomiędzy różnymi systemami wychowania oraz nauczania, jak również różnic i podobieństw w szkolnictwie i innych sytuacjach wychowawczo-oświatowych w wielu krajach. W artykule Autorka podejmuje zagadnienie równoważności badanych grup młodzieży na przykładzie prowadzonych badań w Polsce i we Francji. Zamieszcza także analizę struktury wykształcenia rodziców respondentów polskich i francuskich.