OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
A Handbook of e-Inclusion. Building capacity for Inclusive Higher Education in Digital Environment
(Knowledge Innovation Centre, 2023-02) Slootman, Marieke; Korthals Altes, Tisja; Domagała-Zyśk, Ewa; Rodriguez-Ardura, Inma; Stanojev, Ivana; Vrije Universiteit Amsterdam; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Universitat Oberta de Catalunya; Knowledge Innovation Centre
Item
Studium indywidualnego przypadku jako metoda badań naukowych w pedagogice specjalnej
(2016) Domagała-Zyśk, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Udział w kulturze studentów niesłyszących i słabosłyszących - rzeczywistość i obszary wsparcia
(Wydawnictwo KUL, 2013) Domagała-Zyśk, Ewa; Rosowicz, Magdalena; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Zasady postępowania diagnostycznego w badaniach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
(Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017) Domagała-Zyśk, Ewa; Dłużniewska, Agnieszka; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie