OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Hazard w życiu seniorów
(2017) Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Chuchra, Maria; Sak, Julia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Raport przedstawia wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z grupą 80 osób starszych uprawiających gry hazardowe. Szczegółowo opisane zostały następujące zagadnienia: związek sytuacji społeczno-ekonomicznej z uprawianiem hazardu przez seniorów, związek sytuacji rodzinnej z uprawianiem hazardu przez seniorów, specyfika uprawiania hazardu przez osoby starsze (rodzaje uprawianych gier hazardowych, miejsca uprawiania hazardu, okoliczności – kontekst grania, taktyki i strategie grania), granie w historii życia seniorów (okres uprawiania hazardu, inicjacja grania – kontekst, Częstotliwość grania na przestrzeni życia), związek rodzaju aktywności hazardowej charakterem tej aktywności, zostrzeganie i znaczenie hazardu dla osób starszych – korzyści z gry (korzyści finansowe – nadzieja, korzyści emocjonalne, korzyści społeczne – przynależność, wypełnienie czasu, zaspokojenie potrzeby grania), konsekwencje grania hazardowego dla osób starszych, dodatkowe problemy związane z aktywnością hazardową osób starszych (spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków), świadomość problemu hazardowego wśród seniorów (poczucie winy z powodu grania, świadomość doświadczania problemów z powodu grania, pragnienie zaprzestania grania), poszukiwanie pomocy w związku z graniem – doświadczenia seniorów, rola czynników kulturowych w podejmowaniu aktywności hazardowej przez osoby starsze.
Item
Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska
(2017) Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Turowska, Joanna; Bartczuk, Rafał; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Areszt Śledczy w Lublinie; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zjawisko grania hazardowego w warunkach osadzenia stanowi temat tabu, ze względu na zakaz podejmowania tej aktywności przez osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Z tego też wynika trudność w oszacowaniu poziomu nasilenia zaangażowania w hazard osób odbywających karę pozbawienia wolności, problemów z tym związanych, a także w poznaniu specyfiki tej aktywności. W ramach ogólnopolskiego badania powiązania hazardu z przestępczością (n = 1219), współfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia, podjęto m.in. zagadnienie uprawiania hazardu w warunkach osadzenia. W świetle wyników 41,2% osadzonych słyszało o możliwości uprawiania hazardu w zamknięciu. 13,1% ankietowanych przyznało się do uprawiania hazardu w zamknięciu, najczęściej grali oni w karty, zakłady i kości. Ponad 74% osadzonych grających w zamknięciu spełnia kryteria patologicznego hazardu. Większość badanych (63,6%) deklaruje, że w zamknięciu gra rzadziej niż na wolności, jednak aż 27,7% osadzonych uprawia hazard częściej za kratami niż na wolności. 69,3% ankietowanych deklaruje, że spotkali za kratami osoby doświadczające problemów z powodu uprawiania hazardu. Najczęściej takich graczy spotykały osoby, które same spełniają kryteria patologicznego grania (64%). Osadzeni w wolnych wypowiedziach stosunkowo często (68,4%) ujawniają negatywną ocenę aktywności hazardowej, tylko 10,5% stwierdza, że jest to aktywność pozytywna, jeśli zachowa się umiar, 17,4% zwraca uwagę na to, że hazard w więzieniu uprawiany jest z powodu nudy i braku zajęć.
Item
Self-reported dependence on mobile phones in young adults: A European cross-cultural empirical survey
(Akadémiai Kiadó, 2017) López Fernández, Olatz; Kuss, Daria; Romo, Lucia; Morvan, Yannick; Kern, Laurence; Graziani, Pierluigi; Rousseau, Amélie; Rumpf, Hans-Juergen; Bischof, Anja; Gassler, Ann-Kathrin; Schimmenti, Adriano; Passanisi, Alessia; Männikkö, Niko; Kaariainen, Maria; Demetrovics, Zsolt; Király, Orsolya; Choliz, Mariano; Zacarés, Juan José; Serra, Emilia; Griffiths, Mark; Pontes, Halley; Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Chwaszcz, Joanna; Zullino, Daniele; Rochat, Lucien; Achab, Sophia; Billieux, Joel; International Gaming Research Unit, Psychology Department, Nottingham Trent University, UK; CLIPSYD Lab, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre; CLIPSYD Lab, UFR STAPS, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre; LPS EA 849, Aix-Marseille University, Marseille; Psychology Department, PSITEC EA 4074, Université Lille Nord de France, Villeneuve d’Ascq; Department for Psychiatry and Psychotherapy, University of Lüebeck; Faculty of Human and Social Sciences, UKE – Kore University of Enna; RDI Services, Oulu University of Applied Sciences; Department of Nursing – Research Unit of Nursing Science and Health Management, University of Oulu and Oulu University Hospital; Department of Clinical Psychology and Addiction, Eötvös Loránd University, Budapest; Department of Basic Psychology, University of Valencia; Department of Developmental and Educational Psychology, University of Valencia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Department of Psychiatry – Research Unit Addictive Disorders, University of Geneva; Department of Psychology and Educational Sciences, University of Geneva; Laboratory for Experimental Psychopathology, Psychological Sciences Research Institute, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve
Despite many positive benefits, mobile phone use can be associated with harmful and detrimental behaviors. The aim of this study was twofold: to examine (a) cross-cultural patterns of perceived dependence on mobile phones in ten European countries, first, grouped in four different regions (North: Finland and UK; South: Spain and Italy; East: Hungary and Poland; West: France, Belgium, Germany, and Switzerland), and second by country, and (b) how socio-demographics, geographic differences, mobile phone usage patterns, and associated activities predicted this perceived dependence. Methods: A sample of 2,775 young adults (aged 18–29 years) were recruited in different European Universities who participated in an online survey. Measures included socio-demographic variables, patterns of mobile phone use, and the dependence subscale of a short version of the Problematic Mobile Phone Use Questionnaire (PMPUQ; Billieux, Van der Linden, & Rochat, 2008). Results: The young adults from the Northern and Southern regions reported the heaviest use of mobile phones, whereas perceived dependence was less prevalent in the Eastern region. However, the proportion of highly dependent mobile phone users was more elevated in Belgium, UK, and France. Regression analysis identified several risk factors for increased scores on the PMPUQ dependence subscale, namely using mobile phones daily, being female, engaging in social networking, playing video games, shopping and viewing TV shows through the Internet, chatting and messaging, and using mobile phones for downloading-related activities. Discussion and conclusions: Self-reported dependence on mobile phone use is influenced by frequency and specific application usage.
Item
Self-help books supporting pathological gamblers in recovery – review and assessment
(Stowarzyszenie Natanaelum Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, 2016) Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Gambling has been found to become more and more popular among Poles. Studies show that each year, the number of individuals reporting for professional advice in solving problems associated with gambling is growing. Based on epidemiological data, the number of patients undergoing gambling addiction treatment is not high in Poland. What has been observed among persons experiencing various disorders is their embarrassment over reporting for advice, even though they are aware of the need to receive such advice. Therefore, some pathological gamblers make attempts to overcome their addiction on their own, with more or less success. In order to meet the needs of such individuals, professionals have been developing textbooks to support addicted gamblers in their recovery. This article presents an overview of selected self-help textbooks for pathological gamblers.
Item
Pomoc rodzinie z problemem patologicznego hazardu - przykłady polskie i program kanadyjski
(Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013) Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
The article discusses the forms of aiding families with the pathological gambling problem that are available in Poland as well as the example of the Canadian program. Among others, the results are presented of studies conducted in 2011 and 2012 that aimed at making a diagnosis of the aid resources for the gambling problem in Poland. In the studies 801 institutions took part that conduct therapy of addictions. Among them 120 declared that they offer aid to families affected by pathological gambling. In the forms of aid individual therapy, counseling and education dominate. Less than half of the institutions have a therapeutic program worked out for pathological gamblers, and the remaining institutions conduct therapy according to programs prepared for people addicted to psychoactive substances. Addiction therapists say there is a great need of improving their qualifications in the sphere of supporting people with behavioral addiction – including pathological gambling.