OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Od cytatu do plagiatu - eksploracje infoetyczne (cz. 3)
(2017-12) Wyrostkiewicz, Michał; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Początek naukowej refleksji nad plagiatem jest związany z naukami prawnymi. Dziś jednak, toczą się dyskusje, czy metody stosowane w tym obszarze wiedzy są wystarczające, aby w sposób wyczerpujący mówić o plagiacie. Da się zauważyć kilka problemów. Jednym z nich jest dyskusja nad tym, do kategorii jakiego prawa należy wpisać to zagadnienie. Poważny błędem, jaki daje się dostrzec w jurydycznych analizach plagiatu jest próba mówienia o nim w kategoriach prawa własności zamiast prawa autorskiego. Także niektóre definicje wychodzące poza nauki prawne nierzadko okazują się redukcjonistyczne i z tego powodu niepoprawne. Na podstawie przeprowadzonych badań można zaproponować infoetyczną definicję plagiatu naukowego, w której zwraca się uwagę na intencję wprowadzenia odbiorcy w błąd co do autorstwa i oryginalności prezentowanego utworu.
Item
„Wolność internetu” a rozwój integralny osoby ludzkiej – eksploracje infoetyczne
(2017) Wyrostkiewicz, Michał; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nierzadko niektórzy internauci domagają się „wolności internetu”, którą rozumieją jako nieograniczony dostęp do sieci i zamieszczanych w niej danych; jako możliwość nieskrępowanego żadnym prawem eksploatowania zasobów internetowych. Oparte na przesłankach antropologicznych analizy infoetyczne jednoznacznie udowadniają, że takie rozumowanie jest niewłaściwe. Przyjęcie go mogłoby się stać przyczyną rozkładu społecznego oraz zaburzeń tożsamości internautów. Oparte zaś na prawdzie słuszne prawo jest narzędziem wprowadzającym ład i postęp społeczny, a także stymulującym rozwój integralny osoby ludzkiej. Nie ma merytorycznie uzasadnionego powodu, aby internet uznać za enklawę absolutnej swobody.
Item
Wina moralna
(2005) Wyrostkiewicz, Michał; Nowosad, Sławomir; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Wolna wola
(2005) Nowosad, Sławomir; Wyrostkiewicz, Michał; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Wyzwolenie – teologia wyzwolenia
(2005) Nowosad, Sławomir; Wyrostkiewicz, Michał; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II