OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Jaka jest religijność Amerykanów?
(2010-06-30) Nowakowski, Piotr Tomasz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Religijność Amerykanów jest bardzo stabilna i dość zaskakująca w różnorodności swych przekonań i praktyk – wynika z Baylor Religion Survey, najbardziej rozległych badań, które kiedykolwiek przeprowadzono na gruncie amerykańskiego religioznawstwa. Zostały one omówione w książce pt. What Americans Really Believe: New Findings from the Baylor Surveys of Religion (Baylor University Press, Waco 2008) autorstwa Rodneya Starka, uznanego profesora nauk społecznych pracującego w Uniwersytecie Baylor, oraz jego 18 współpracowników. W badaniach uczestniczyło 1648 dorosłych respondentów wybranych losowo z obszaru całego kraju; odnieśli się oni do ponad 350 punktów zawartych w kwestionariuszu stworzonym przez Institute for Studies of Religion (ISR). Badania przeprowadził Instytut Gallupa jesienią 2007 roku. Uzyskane dane ujęto w czterech częściach książki: „Congregations” (Wyznania), „Beliefs and Practices” (Wierzenia i praktyki), „Atheism and Irreligion” (Ateizm i niereligijność) oraz „The Public Square” (Przestrzeń publiczna).
Item
Praca dziecka w rodzinie – na przykładzie badań w województwie lubelskim
(Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2013) Truskolaska, Justyna; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Praca jest bardzo ważnym wymiarem życia ludzkiego. Podstawowym środowiskiem, które wychowuje przez pracę i do pracy jest rodzina. W latach 2006–2008 badano 176 rodzin (803 rodziców i dzieci) województwa lubelskiego. Celem badań było m.in. opisanie wychowania przez pracę w rodzinie na wsi i w mieście, na przykładzie obowiązków domowych.
Item
Kompetencje komunikacyjne katechetów warunkiem skutecznej katechezy
(Wydawnictwo KUL, 2019) Simiński, Łukasz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katecheci posługujący zarówno w środowisku szkolnym jak i w parafialnym muszą odznaczać się ściśle określonymi kompetencjami. Jedną z nich są zdolności komunikacyjne. Dlatego też w niniejszym artykule zostało podjęte zagadnienie kompetencji komunikacyjnych katechetów. Najpierw zaprezentowane zostało samo pojęcie komunikacji oraz komunikacji interpersonalnej. W drugiej część wskazano na konkretne zdolności komunikacyjne, którymi powinni odznaczać się kompetentni katecheci. Na zakończenie natomiast zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród czynnych zawodowo katechetów, które odzwierciedlają ich opinie na temat posiadanych kompetencji komunikacyjnych.
Item
Katechetyczne wykorzystanie religijnych gier planszowych w przekazie treści wiary
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019) Simiński, Łukasz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artykuł jest próbą ukazania wartości i znaczenia gier planszowych, a także zwrócenia uwagi na możliwość wykorzystania ich na katechezie. Jest on pierwszą częścią, teoretyczną, prezentacji zagadnienia. Część druga i trzecia, będą obejmowały prezentację dostępnych na rynku gier planszowych o tematyce religijnej oraz propozycję katechetycz- nego ich wykorzystania. Wychodząc od pojęć gry i zabawy, które zostały nakreślone w ujęciu wybranych twórców, ukazano je jako jedne z podstawowych form aktywności człowieka. Następnie autor, przechodząc już do samych gier, uściśla to, jak są określane w literaturze przedmiotu, aby zająć się szczególną formą aktywizacji, jaką są gry planszowe. Ostatnia część artykułu przedstawia wartość edukacyjną i wychowawczą oraz znaczenia stosowania dedykacyjnych gier planszowych na katechezie.
Item
Coping with stress and the sense of quality of life in inmates of correctional facilities
(Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 2018) Skowroński, Bartłomiej; Talik, Elżbieta; Uniwersytet Warszawski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aim. The aim of the study was to examine the differences between groups of prison in-mates distinguished according to the sense of quality of life in terms of their ways of coping with stress.Methods. In order to verify the research hypotheses, the following instruments were used: (1) The sense of quality of life Questionnaire (SQLQ) by M. Straś-Romanowska (2007) and (2) the COPE Inventory by Carver, Scheier and Weintraub (1989).Results. The results of the presented research have confirmed that the ways of coping with stress used by prison inmates are related to the sense of quality of life. This conclusion applies not only to overall sense of quality of life but also to all of its dimensions: psychophysical, psychosocial, personal, and metaphysical one. According to the assumed hypothesis, people with a high level of overall quality of life significantly more often than people with a low level of quality of life prefer active coping strategies, including strategies such as: Active coping, Planning, Searching for instrumental support, Searching for emotional support, Positive revaluation and development. A similar conclusion with minor modifications also applies to other dimensions of quality of life. Conclusions. Thus, the use of constructive ways of coping with stress – based on seeking support, personal activity in coping with problems and drawing conclusions from wrong life decisions – is related to higher level of quality of life.