OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Opcja fundamentalna w praktyce życia moralnego
(Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2008-10-20) Torończak, Edward; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Teoria opcji fundamentalnej to jedno z ważniejszych zagadnień współczesnej teologii moralnej, ponieważ pozwala głębiej zrozumieć życie moralne człowieka. Choć zagadnienie to było szeroko prezentowane w literaturze światowej, to jednak na gruncie polskim nie zostało dotychczas w pełni opracowane. Ksiądz prof. Janusz Nagórny był jednym z pierwszych teologów moralistów, który podjął to zagadnienie, zwłaszcza w perspektywie biblijnej, w polskiej teologii moralnej. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony zarys aktualnej refleksji dotyczącej teorii opcji fundamentalnej, a także krytyka niektórych jej interpretacji w tzw. nowej teologii moralnej. Na kanwie tych rozważań zostanie zaprezentowany biblijny wkład Nagórnego w interpretację wyboru podstawowego człowieka. W ostatnim etapie zostanie nakreślona perspektywa dalszego rozwoju opcji fundamentalnej w refleksji teologicznomoralnej.
Item
Posłannictwo chrześcijan świeckich w świecie
(Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2008) Wyrostkiewicz, Michał; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zaproponowana przez Lubelskiego Moralistę koncepcja posłannictwa chrześcijan świeckich w świecie jest jednoznaczna i przekonująca. Pomaga właściwie ustawić relacje osoby będącej uczniem Chrystusa do otaczającego ją świata, który – obok przyrody – tworzą także ludzie. Koncepcja ta ukazuje posłannictwo w świecie w kategoriach imperatywu moralnego. Jawi się więc jako mocny bodziec do korekty poglądów dla tych wszystkich, którzy uznając się za chrześcijan, nie zdają sobie sprawy z tego, że życia osobistego nie da się oddzielić od społecznego; dla tych, w których myśleniu świat zupełnie nie przystaje do tego co nawet kojarzy się z Bogiem, wiarą, religijnością i moralnością, a świeckość jest rozumiana jako odrzucenie Boga, Kościoła oraz zasad moralnych.
Item
Ksiądz Janusz Nagórny - świadek teologii nadziei
(Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2008) Derdziuk, Andrzej; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Dopowiedzenia. Zbiór felietonów
(Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2008) Wyrostkiewicz, Michał; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dopowiedzenia to zbiór felietonów dotyczących ważnych i aktualnych – tzw. życiowych problemów współczesnego człowieka. Jest tu mowa m.in. o pracy, zarobkach, podatkach, strajku, polityce, mediach, nauce, ekologii oraz o różnych ludziach, wśród których są politycy, dziennikarze, nauczyciele, studenci i księża. Kwestie te oraz postawy i zachowania osób autor komentuje przystępnym językiem, często z dozą humoru, a nierzadko też... złośliwości. Kanwą dla Dopowiedzeń są bieżące wydarzenia, które dr Michał Wyrostkiewicz – pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, wykładowca m.in. katolickiej nauki społecznej – analizuje z punktu widzenia uprawianej przez siebie nauki. Oprócz tez iście naukowych, w książce nie brakuje też odwołań do „prywatnych przemyśleń” oraz osobistych doświadczeń. [tekst z okładki]
Item
W nurcie nowej ewangelizacji – rekolekcje wyjazdowe dla młodzieży szkolnej
(Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2012-10) Wyrostkiewicz, Michał; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II