OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni
(Wydawnictwo Episteme, 2021) Zyśk-Domagała, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Realizacja tej publikacji utwierdziła nas w przekonaniu, że nawet sytuacja trudna – a niewątpliwie taką jest okres pandemii – może stać się korzeniem dobra i źródłem nowych rozwiązań, które będą w stanie na stałe poprawić jakość edukacji dzieci i młodzieży. Jest to widoczne zwłaszcza w kontekście edukacji włączającej osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe, są obecnie w zasięgu ręki: lekcje są nagrywane i udostępniane w innym czasie, materiały dydaktyczne wysyła się uczniom w formie edytowalnej, a dzieci przewlekle chore mogą czuć się pełnoprawnymi uczniami, uczestnicząc w lekcjach ze szpitalnego łóżka. Liczne wizualizacje i szeroka gama materiałów elektronicznych mogą mieć istotne znaczenie motywujące i podnoszące poziom zaangażowania uczniów. Nowe formy kontaktu online mogą wspierać edukację, terapię, duszpasterstwo, a także umożliwiać regularny kontakt mimo fizycznej nieobecności. W naszym zespole badawczym nie wyłączamy jeszcze kamerek – nadal przyglądamy się i analizujemy kolejne oblicza zdalnej edukacji i terapii i jesteśmy przekonani, że wiele pytań czeka jeszcze na rzetelną odpowiedź naukową.
Item
Filozofia kształtowania charakteru
(Wydawnictwo Episteme, 2023-05-23) Smołka, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mimo dynamicznego rozwoju nauk empirycznych filozofia wychowania pozostaje podstawową dyscypliną, w ramach której można wyjaśnić, czym jest wychowanie. Ewa Smołka wkracza w ten obszar nauki i podejmuje wyzwanie sformułowania odpowiedzi na pytanie o istotę wychowania. Pretekstem ku temu staje się refleksja nad myślą niemieckiego filozofa i pedagoga Friedricha Wilhelma Foerstera. Słowo „pretekst” użyte zostało celowo, ponieważ lektura skłania do wniosku, że Autorka nie tyle próbuje zrekonstruować i uporządkować stworzoną przez wspomnianego etyka pedagogikę kształcenia charakteru, ile wykorzystać tę pracę do refleksji nad fundamentalnymi dla wychowania pytaniami. Nie chodzi o myśl Foerstera, ale o prawdę! Nie chodzi o wiedzę, ale o mądrość! Autorka z jednej strony poszukuje zatem wartościowych przemyśleń, obecnych w pracach niemieckiego filozofa, a z drugiej strony „organizuje” dyskusję z nim, zapraszając do niej przede wszystkim filozofów i pedagogów zorientowanych personalistycznie. W tle obecne są liczne pytania. Czym jest wychowanie? Jaka jest natura człowieka, który w nim uczestniczy? W jakim kierunku wychowanie powinno zmierzać? Jakie czynniki mogą pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu?
Item
Nauczyciele-poeci w pracy i w życiu
(Wydawnictwo "Episteme", 2014) Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
W artykule przedstawiono biografie nauczycieli-poetów, którzy swoją pokorną pracą wzbogacają nie tylko wrażliwość własnej duszy, ale także inspirują tych, którzy szukają dystansu do otaczającego świata oraz odpowiedzi na pytania i problemy. Ich twórczość koncentruje się na osobistych doświadczeniach i fascynacji poezją, która zajmuje się analizą natury moralnej i filozoficznej. To także odpowiedź na otaczające nas zło i absurdy życia. Jednocześnie jest to ciągłe poszukiwanie najwyższych wartości, ponowne odkrywanie Boga i oczekiwanie na miłość, szczęście i nadzieję.
Item
Absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w służbie „Bogu, ludziom i Ojczyźnie”
(Wydawnictwo "Episteme", 2015) Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artykuł przedstawia wspomnienia absolwentów KUL: S. Martyny Marianny Wysockiej OSM, S. Marii Dębowskiej OSM, S. Rajmundy Grażyny Witkowskiej OSM, ks. Stanisława Drąga o swoim dzieciństwie, studiach i pracy w służbie nie tylko Bogu i ojczyźnie, ale przede wszystkim oddaniu dobru innych ludzi. Pomaganie potrzebującym i wspomaganie ich w procesie odzyskiwania sił i pewności siebie wzmacnia poczucie odpowiedzialności za innych.
Item
W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym
(Wydawnictwo "Episteme", 2015) Skrzyniarz, Ryszard; Łobacz, Małgorzata; Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin jest miastem, w którym tradycje akademickie są bardzo bogate i różnorodne. Jako ważny ośrodek na akademickiej mapie Polski od zawsze skupiał autorytety, które wpływały na światopogląd i kształtowały postawy kolejnych pokoleń. W niniejszej publikacji zebrano biografie osób z lubelskich uczelni, które wpłynęły na rozwój akademickiego Lublina. Jednak w przeważającej części pracy prezentowane jest środowisko KUL. Autorzy tekstów zebranych w tym tonie przedstawiają ludzi – naukowców i studentów – związanych z lubelskim środowiskiem akademickim. Ukazują ich zawiłe losy, zanim trafili do Lublina, zaangażowanie w pracę na tutejszych uniwersytetach, w rozwój wielu dziedzin nauki i w dydaktykę, a także ich dzieje po wyjeździe z miasta, podkreślając, jak zdobyta na tutejszych uniwersytetach wiedza i doświadczenie wpłynęły na ich życie osobiste i działalność zawodową.