OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Kompetencje komunikacyjne katechetów warunkiem skutecznej katechezy
(Wydawnictwo KUL, 2019) Simiński, Łukasz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katecheci posługujący zarówno w środowisku szkolnym jak i w parafialnym muszą odznaczać się ściśle określonymi kompetencjami. Jedną z nich są zdolności komunikacyjne. Dlatego też w niniejszym artykule zostało podjęte zagadnienie kompetencji komunikacyjnych katechetów. Najpierw zaprezentowane zostało samo pojęcie komunikacji oraz komunikacji interpersonalnej. W drugiej część wskazano na konkretne zdolności komunikacyjne, którymi powinni odznaczać się kompetentni katecheci. Na zakończenie natomiast zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród czynnych zawodowo katechetów, które odzwierciedlają ich opinie na temat posiadanych kompetencji komunikacyjnych.
Item
Czynnik ludzki w zarządzaniu wielopoziomowym a problemy polskiego sądownictwa cywilnego
(Wydawnictwo KUL, 2013) Machowicz, Kinga; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Governance to pojęcie związane z rządami prawa, procesami, za pomocą których zarządza się zasobami, artykułuje interesy i wykonuje władzę w społeczeństwie. Jest to również sposób wykonywania funkcji publicznych i korzystania z kompetencji regulacyjnych, a także instrument stabilizowania i stymulowania społeczeństwa oraz zarządzania politykami sektorowymi. Celem opracowania jest dokonanie analizy krajowego i tzw. obywatelskiego poziomu zarządzania polskim sądownictwem.
Item
Udział w kulturze studentów niesłyszących i słabosłyszących - rzeczywistość i obszary wsparcia
(Wydawnictwo KUL, 2013) Domagała-Zyśk, Ewa; Rosowicz, Magdalena; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Własność intelektualna w postaci majątkowych praw autorskich jako część przedsiębiorstwa
(Wydawnictwo KUL, 2014) Machowicz, Kinga; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Prawo jako instrument zarządzania państwem
(Wydawnictwo KUL, 2015) Machowicz, Kinga; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II