OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Music as a Tool for Self-Realization in Chinese Culture: Based on the Practice of Playing the Guqin
(David Publishing Company, 2015-04) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
Music has always held an important place in Chinese culture and it has been deeply related to philosophy for ages. In fact, one could say it played a key role in creating Chinese culture and civilisation. It could be assumed that one of the most important concepts of this culture—the Harmony—has its roots in music-making practice and musical terminology. Music was very strongly related to the official social ideology/philosophy of the empire, the Confucianism. As an integral part of the rituals, it became one of the elements ensuring social order. Besides its social/global function, music was an issue of great importance in the practice of achieving one’s personal excellence. There is a strong correlation between music and the Chinese idea of a sage, which in the Middle Kingdom is associated with the sense of hearing (not with sight, as it is in the Mediterranean tradition). The musical instrument guqin became an inalienable attribute of a sage and the practice of playing this instrument became a way to wisdom, allowing to improve one’s cognition and action. This paper will present the relations between playing the qin, philosophy, and learning wisdom.
Item
Tradycja edukacji muzyką w kulturze chińskiej. Klasyczne źródła filozoficzne
(Uniwersytet Jagielloński, 2014) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
W artykule opisuję tradycję edukowania za pomocą odpowiedniej muzyki, zapisaną w klasycznych pismach filozofii chińskiej. Muzyka była przez Chińczyków traktowana wyjątkowo, jako narzędzie silnego oddziaływania na umysł i emocje człowieka. Zdaniem starożytnych Chińczyków była ona doskonałym narzędziem do sprawowania rządów i zapewnienia spokoju społecznego. W indywidualnym aspekcie, praktyka muzyczna w odpowiednim wymiarze mogła spełniać rolę drogi mędrca. W artykule opisuję przekonania o roli muzyki w kwestii wychowania moralnego/etycznego człowieka, zawarte w klasycznych chińskich tekstach filozoficznych
Item
Polski jazz i wolność – refleksja filozoficzna
(Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
W artykule poruszona zostaje kwestia połączenia jazzu i wolności w przypadku polskiej muzyki jazzowej. Problem jest poruszany na tle środowiskowej dyskusju pomiędzy muzykami zajmującymi się mainstreamem a jazzmanami grającymi free jazz. W kontekście wypowiedzi przedstawicieli maintreamu zostaje rozważona kwestia związana z wolnością, rozumianą jako zdolność do "bycia twórczym". Pojawiają się bowiem w związku z powyższym pytania: czy wolność jest cechą charakterystyczną dla polskiego jazzu? Czy polscy jazzmani, zajmujący się improwizacją tej wolności potrzebują, czy preferują zgodność ze stylistycznymi, konserwatywnymi zasadami, czy też - spontaniczne nowatorstwo wychodzące poza ramy gatunków? Artykuł jest refleksją filozoficzną, która może być punktem wyjścia do szerszych badań.
Item
Wúxīn jako metoda poznawcza, na podstawie klasycznych pism daoistycznych
(Wydawnictwo Biblioteka, 2014) Mazur, Rafal; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
Chiński termin wúxīn tłumaczymy jako „nie-umysł” lub „pusty umysł”. Ten specyficzny stan umysłu, związany z „niemyśleniem”, brakiem wartościowania i rozróżniania, jest nieodłącznym elementem strategii działania wypracowanej przez chińskich filozofów, chińskiej drogi osiągania mistrzostwa — gong fu. W artykule pokazuję podłoże strategii, przedstawiam uwagi dotyczące wúxīn zawarte w doaistycznych pismach klasycznych oraz wykazuję, na czym polega uprawomocnienie „nie-umysłu” jako metody poznawczej.
Item
Koncepcja sztuki w klasycznym konfucjanizmie.
(Instytut Filozofii UJ, 2014) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
Sztuka i filozofia w Chinach związane są ze sobą mocno i od dawna. Jak twierdzą badacze sztuki, trudno odnaleźć w chińskich archiwach pisma nawiązujące do innych przykładów działalności artystycznej, niż działalność filozofów. Sztuka bowiem, była jedną z praktyk jakim oddawali się filozofowie. Te dwa fenomeny ludzkiej działalności związane są ze sobą co najmniej od czasów najważniejszego filozofa Chin – Konfucjusza. W artykule przedstawiam konfucjańską koncepcję sztuki , wykształconą w klasycznym (czyli starożytnym) okresie filozofii chińskiej.