OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Między wspólnotą a wyobcowaniem. Człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021) Szwejka, Łukasz; Więckiewicz, Bogdan; Nowakowski, Piotr Tomasz; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski
Początek obecnego stulecia to czas gwałtownych i fundamentalnych przeobrażeń obejmujących życie prywatne i publiczne, przenikających przestrzeń fizyczną i aksjologiczną. Teraźniejszość jawi się jako zagmatwana mozaika konkurencyjnych idei, licznych narracji na temat świata oraz roli, jaką ma w nim do odegrania człowiek. Wyrazem wspomnianych procesów jest transformacja rodziny, która przez wieki stanowiła swoistą przystań, dając jej członkom poczucie bezpieczeństwa w wymiarze psychologicznym i ekonomicznym. Dziś młodzi ludzie nierzadko odraczają stworzenie trwałego związku bądź żyją w pojedynkę, co wpisuje się w klimat współczesności, gdzie elastyczność i mobilność stanowią wartości same w sobie. Jednak człowiek jako istota społeczna, wybrawszy samotność lub będąc na nią skazanym, doświadcza wyalienowania, dla którego przeciwwagą jest potencjał wspólnototwórczy tkwiący w kulturze. Obecnie, jak nigdy wcześniej, istnieją nieograniczone możliwości zrzeszania się we wspólnotach tradycyjnych bądź zawiązywanych poprzez media społecznościowe, nie wspominając już o efemerycznych ruchach zwoływanych ad hoc. Wydaje się, że w zglobalizowanym i wysoce złożonym świecie klasyczna idea dobra wspólnego (bonum commune) czeka na nowe odczytanie. Wskazują na to współautorzy książki, reprezentujący trzy ośrodki akademickie. Łukasz Szwejka jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bogdan Więckiewicz – Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, natomiast Piotr T. Nowakowski – Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podjęte przez nich rozważania, oparte na bogatym materiale empirycznym, sytuują się na pograniczu pedagogiki, socjologii, familiologii i filozofii.
Item
Ruch Turystyczny w Krakowie 2016. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku
(Małopolska Organizacja Turystyczna, 2016-12-15) Borkowski, Krzysztof; Grabiński, Tadeusz; Jackowski, Antoni; Ostrowski, Maciej; Seweryn, Renata; Bogacz, Roman; Bilska-Wodecka, Elżbieta; Sołjan, Izabela; Łabaj, Marek; Alejziak, Bożena; Grabińska, Ewa; Mróz, Franciszek; Sobczuk, Jadwiga; Liro, Justyna; Mazanek, Leszek; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Item
International Humanitarian Law Course for Military Personnel of the 2nd Mechanized Corps in Kraków
(Chair of Public International Law, Jagiellonian University, Cracow, 2007) Łubiński, Piotr; Marcinko, Marcin; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński
Item
Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela
(Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2014-09-07) Jackowski, Antoni; Mróz, Franciszek; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Item
Geneza i rozwój Drogi św. Jakuba w państwach Grupy Wyszehradzkiej
(Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 2012-12-15) Mróz, Franciszek; Mróz, Łukasz; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński
The presented study is an attempt to summarize the activities associated with origin/genesis and development of St. James Route in Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary. The authors of this study, basing on personal research and interviews with foreign associations caring for St. James' Routes, also made an attempt to present the main problems and challenges related to the further development of the Camino de Santiago in the Visegrad Group countries (V4). Among those investigating the phenomenon of St. James Route in Europe nowadays prevails consistent belief that the revival of St. James Route was preceded by a pilgrimage of Blessed John Paul II to Santiago de Compostela in 1982. In 1987 the Council of Europe declared the Camino de Santiago, to be the first European Cultural Route and encouraged local authirities to restore the old routes of pilgrimage. In 2003 the European network of St. James' Routes reached the German-Polish border in Görlitz/Zgorzelec. In 2004 polish people, who pilgrimage to the tomb of St. James, already began works on the demarcation of the Polish sections of St. James Route, which finally led to opening of the first section of St. James' Route in 2005; Dolnośląska St. James Route. In the years 2005-2011, thanks to the work of members of fraternities and St. James' associations, the Church authorities, local government authorities, tourism organizations, as well as friend the ways St. James and worshipers of St. James among the Visegrad Group countries, currently there are more than 4000 km of St. James Route already marked, including over 2700 km in Poland, over 1100 km in Czech Republic and approximately 500 km in Hungary. At present we work on the project of the first section of St. James' Routes in the Slovak Republic, which will be opened in the second half of 2012.