OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
„Orzekanie w granicach środka odwoławczego” – w kwestii prawidłowej wykładni przepisu art. 433 § 1 kpk.
(Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2018) Bojańczyk, Antoni; Górski, Adam; Klonowski, Marcin; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Jagielloński
This article describes the scope of jurisdiction over a case in the second instance in three legislative states of criminal procedure. The scope of jurisdiction of the case is a basic term in the perspective of the right to defence. Indication of the limits of jurisdiction case influences the possibility to execute the principle of the material truth. The subject of an article is description of the status of objections as one of the elements which have significant influence on jurisdiction over the case in the second instance. The authors submit that on the basis of the legislative state before 1 July 2015, objections were an element of the limits of the mean of recourse if one of the provisions of the Code of Criminal Procedure obligated the party to formulate such objections. Moreover, regardless of an approval of basic direction of changes, the authors point to the negative aspects of the regulation which came into force aft er 1 July 2015. Obligating non-professionals to formulate objections is recognized as the main drawback of the regulation. Also, regulation after 15 April 2016 is subjected to critical analysis, because the limits of jurisdiction over the case depend on actual raising the objections, not on the obligation to raise them.
Item
Twórczość autobiograficzna na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej
(Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017-12-14) Bachtin, Piotr; Benyamin, Ashraf S.; Budzik, Jagoda; Filipowska, Sylwia; Graczyk, Agnieszka; Janota, Monika; Kończak, Izabela; Machut-Mendecka, Ewa; Maśko, Adrianna; Musiatewicz, Joanna; Pleskaczyński, Adam; Popiel-Machnicki, Wawrzyniec; Zając, Grażyna; Graczyk, Agnieszka; Krenz, Joanna; Maśko, Adrianna; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Łódzki
Publikacja zawiera dwanaście artykułów dotyczących rozmaitych zagadnień związanych z twórczością autobiograficzną na terenie Bliskiego Wschodu oraz Azji Środkowej od średniowiecza po współczesność. Ich autorzy, głównie filolodzy orientalni, reprezentują najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce.
Item
Państwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Tom I
(Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014) Durka, Jarosław; Mierzwa, Janusz; Smoliński, Aleksander; Razyhrayev, Oleh; Kramar, Jurij; Sula, Dorota; Wróblewska, Urszula; Marcoń, Witold; Werra, Zbigniew; Handke, Waldemar; Wąsowicz, Jarosław; Orłowska, Marzena; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w Łucku; Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy; Uniwersytet w Białymstoku; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Politechnika Koszalińska; Instytut im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego w Lesznie; Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej; Uniwersytet Warszawski
Systemy państwowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku ulegały zmianom. W ciągu jednego stulecia w poszczególnych krajach obserwujemy zarówno okresy demokracji, jak i autorytaryzmu i totalitaryzmu. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna wymuszała na obywatelach ustosunkowanie się do ważnych zagadnień, związanych ze świadomością religijną i postawą wobec Kościołów. Dla wielu ludzi był to czas wyboru między możliwością zaistnienia w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej a wiernością wobec tradycyjnych wartości religijnych. Tom "Państwo-religia" ma na celu ukazanie tych zróżnicowanych zachowań, zarówno w odniesieniu do obywateli, jak i instytucji państwowych mających często zadanie kształtowania nowych, pożądanych przez władze postaw.
Item
Zasady przygotowywania treści przewodnika multimedialnego
(2015) Szarkowska, Agnieszka; Jankowska, Anna; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Jagielloński
Item
The Anguish of Repatriation Immigration to Poland and Integration of Polish Descendants from Kazakhstan
(2014) Grzymała-Kazłowska, Aleksandra; Grzymała-Moszczyńska, Halina; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Jagielloński
Repatriation remains an unsolved problem of Polish migration policy. To date, it has taken place on a small scale, mostly outside of the state’s repatriation system. Thousands of people with a promised repatriation visa are still waiting to be repatriated. The majority of the repatriates come from Kazakhstan, home to the largest population of descendants of Poles in the Asian part of the former USSR. They come to Poland not only for sentimental reasons, but also in search of better living conditions. However, repatriates—in particular older ones—experience a number of problems with adaptation in Poland, dominated by financial and housing-related issues. A further source of difficulties for repatriates, alongside their spatial dispersion, insufficient linguistic and cultural competencies, and identity problems, is finding a place on and adapting to the Polish labor market. Despite their difficult situation and special needs, the repatriates in Poland are not sufficiently supported due to the inefficiency of administration and non-governmental institutions dealing with the task of repatriates’ integration. It results in the anguish of repatriation.