OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Koncepcja sztuki w klasycznym daoizmie
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2013) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński
The concepts of art created in Far East are by no means as homogeneous as it seems from the perspective of Europe. But they are certainly significantly different from those from „Old Continent”. In cultures of Confucian circle, most influented is conception developed in wneren society – Confucian clerks-philosophers, who recognized artistic activity as continuation of their philosophical practice. In spite of conventional opinions about antagonism of traditional Chinese old schools of philosophy – Daosim and Confucianism, the former strongly influenced the development of both the contemporary Confucian philosophy and The Confucian concept of art. In the essay I am writing about concept of art contained in Daoist’s classical texts, and base of Daoism as well. It is no doubt that it influenced for development of culture of China and Far East generally, affecting both Confucianism and Buudism, what resulted in Chinese Buddist School chan, in Japan called zen. It is worth noting that like in other Chinese philosophical schools, in classical Daoism art is not limited to the area of art in European meaning, but refer to every human activity. It is startegy of action, exceeding the craftmanship, which leads to wisdom. Is activity of sages.
Item
Music as a Tool for Self-Realization in Chinese Culture: Based on the Practice of Playing the Guqin
(David Publishing Company, 2015-04) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
Music has always held an important place in Chinese culture and it has been deeply related to philosophy for ages. In fact, one could say it played a key role in creating Chinese culture and civilisation. It could be assumed that one of the most important concepts of this culture—the Harmony—has its roots in music-making practice and musical terminology. Music was very strongly related to the official social ideology/philosophy of the empire, the Confucianism. As an integral part of the rituals, it became one of the elements ensuring social order. Besides its social/global function, music was an issue of great importance in the practice of achieving one’s personal excellence. There is a strong correlation between music and the Chinese idea of a sage, which in the Middle Kingdom is associated with the sense of hearing (not with sight, as it is in the Mediterranean tradition). The musical instrument guqin became an inalienable attribute of a sage and the practice of playing this instrument became a way to wisdom, allowing to improve one’s cognition and action. This paper will present the relations between playing the qin, philosophy, and learning wisdom.
Item
Tradycja edukacji muzyką w kulturze chińskiej. Klasyczne źródła filozoficzne
(Uniwersytet Jagielloński, 2014) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
W artykule opisuję tradycję edukowania za pomocą odpowiedniej muzyki, zapisaną w klasycznych pismach filozofii chińskiej. Muzyka była przez Chińczyków traktowana wyjątkowo, jako narzędzie silnego oddziaływania na umysł i emocje człowieka. Zdaniem starożytnych Chińczyków była ona doskonałym narzędziem do sprawowania rządów i zapewnienia spokoju społecznego. W indywidualnym aspekcie, praktyka muzyczna w odpowiednim wymiarze mogła spełniać rolę drogi mędrca. W artykule opisuję przekonania o roli muzyki w kwestii wychowania moralnego/etycznego człowieka, zawarte w klasycznych chińskich tekstach filozoficznych
Item
Polski jazz i wolność – refleksja filozoficzna
(Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
W artykule poruszona zostaje kwestia połączenia jazzu i wolności w przypadku polskiej muzyki jazzowej. Problem jest poruszany na tle środowiskowej dyskusju pomiędzy muzykami zajmującymi się mainstreamem a jazzmanami grającymi free jazz. W kontekście wypowiedzi przedstawicieli maintreamu zostaje rozważona kwestia związana z wolnością, rozumianą jako zdolność do "bycia twórczym". Pojawiają się bowiem w związku z powyższym pytania: czy wolność jest cechą charakterystyczną dla polskiego jazzu? Czy polscy jazzmani, zajmujący się improwizacją tej wolności potrzebują, czy preferują zgodność ze stylistycznymi, konserwatywnymi zasadami, czy też - spontaniczne nowatorstwo wychodzące poza ramy gatunków? Artykuł jest refleksją filozoficzną, która może być punktem wyjścia do szerszych badań.
Item
Koncepcja sztuki w klasycznym konfucjanizmie.
(Instytut Filozofii UJ, 2014) Mazur, Rafał; Uniwersytet Jagielloński; Jagiellonian University
Sztuka i filozofia w Chinach związane są ze sobą mocno i od dawna. Jak twierdzą badacze sztuki, trudno odnaleźć w chińskich archiwach pisma nawiązujące do innych przykładów działalności artystycznej, niż działalność filozofów. Sztuka bowiem, była jedną z praktyk jakim oddawali się filozofowie. Te dwa fenomeny ludzkiej działalności związane są ze sobą co najmniej od czasów najważniejszego filozofa Chin – Konfucjusza. W artykule przedstawiam konfucjańską koncepcję sztuki , wykształconą w klasycznym (czyli starożytnym) okresie filozofii chińskiej.