OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań
(Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2024-01-31) Nyzio, Arkadiusz; Gruszczak, Artur; Lewandowski, Arkadiusz; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Problematyka wywiadu i kontrwywiadu na dobre zadomowiła się na polskich uczelniach, zarówno jako przedmiot nauczania, jak i temat prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich. Powstają sprofilowane kierunki studiów i ścieżki specjalizacyjne, a służby coraz częściej goszczą w murach akademii, by informować, edukować i – przede wszystkim – prowadzić nabór. Choć środowisko badaczy tych zagadnień jest niewielkie, to może poszczycić się bogatym i zróżnicowanym dorobkiem. Artur Gruszczak, Arkadiusz Lewandowski i Arkadiusz Nyzio jako pierwsi podjęli się zadania przeprowadzenia jego intelektualnej inwentaryzacji poprzez analizę kierunków badań, identyfikację ich silnych i słabych stron oraz przedstawienie „ziem nieodkrytych”. Z pytaniem o stan i perspektywy polskich studiów wywiadowczych zwrócili się nie tylko do badaczy, ale i praktyków wywiadu. Autorzy twierdzą, że na wypracowaniu właściwych relacji pomiędzy światami służb i akademii powinno zależeć obu stronom. Czy są one jednak na to gotowe? I czy w ogóle posługują się tym samym językiem?
Item
O szpiegach, szpiegostwie i polskim kontrwywiadzie
(Uniwersytet Jagielloński, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, 2023-10-30) Nyzio, Arkadiusz; Uniwersytet Jagielloński
The rising number of espionage cases in Poland in recent months has led to a growing chorus of politicians and opinion leaders calling for more severe legal measures. At the same time, the authorities boasted of their successes in dismantling Russian spy network, and the parliament passed a new law that is intended to strengthen the state's resilience against this threat. It is worth taking a closer look at this issue, considering its evolving scale, conditions, and the state of Polish counterintelligence.
Item
Raport inwigilacyjny (edycja 2022)
(KBN UJ, 2023-08-28) Nyzio, Arkadiusz; Uniwersytet Jagielloński
W drugiej połowie każdego roku publikowane są cztery rodzaje informacji obrazujących skalę inwigilacji w Polsce w roku poprzednim. Warto przyjrzeć się statystykom dotyczą-cym bilingów, podsłuchów, kontroli korespondencji i danych użytkowników, którymi w 2022 r. interesowały się polskie instytucje bezpieczeństwa. Jak zawsze w przypadku prowadzonych przez nie niejawnych działań, informacje są skąpe, a w ślad za każdą nie-pełną odpowiedzią podąża szereg pytań i wątpliwości.
Item
Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski
(Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023-02-24) Nyzio, Arkadiusz; Uniwersytet Jagielloński
Rosyjska napaść na Ukrainę w 2022 r. doprowadziła do istotnych zmian w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Wpisują się one w trend zaostrzania przepisów karnych, rozbudowy uprawnień służb, częstych zmian prawa i stosowania rozwiązań ad hoc. W niniejszym rozdziale omawiane są najważniejsze działania w tym obszarze, ogólne kierunki możliwego rozwoju wypadków, jak również główne problemy i wyzwania.
Item
The spy who bored me. Recenzja książki „Pozdrowienia z Warszawy. Polski wywiad, CIA i wyjątkowy sojusz” Johna Pomfreta
(IPN, 2022) Nyzio, Arkadiusz; Uniwersytet Jagielloński
Poświęcona współpracy wywiadowczej Polski i USA książka Johna Pomfreta spotkała się z dużym zainteresowaniem w obu krajach. Amerykański dziennikarz przedstawia w niej intrygujący, ale raczej nieprzekonujący i dość zromantyzowany wizerunek polsko-amerykańskiej przyjaźni i służb wywiadowczych. Koncentruje się, zgodnie z zapowiedzią z okładki, na próbach stworzenia „epickiej historii”, przykładając mniejszą wagę do faktograficznej precyzji. Praca obfituje w nieścisłości i błędy merytoryczne, przede wszystkim we fragmentach ściśle związanych z historią Polski. Nieco do życzenia pozostawia też baza źródłowa. Liczba przeprowadzonych przez autora wywiadów (wśród jego rozmówców byli najważniejsi politycy i funkcjonariusze) jest godna podziwu, ale zebrane tą drogą dane powinny były zostać poddane stosownej krytyce. Mnogość uogólnień, których dopuszcza się autor, połączona z brakiem precyzji budzi nieufność do całego wywodu. Treść książki nie jest też tak odkrywcza, jak sugeruje autor. Pod wieloma względami to bardziej emocjonalny esej niż pogłębiona analiza złożonego zagadnienia. Pozdrowienia z Warszawy… to pozycja, która sprawdzi się jako ogólne wprowadzenie do tematu. Jej niewątpliwą zaletą jest przedstawienie wielu interesujących, pozakulisowych aspektów formowania się postzimnowojennego ładu międzynarodowego. Pomimo wielu wad zasługuje na uwagę, przede wszystkim dlatego, że będzie dobrym punktem wyjścia do zadawania konkretnych pytań na temat różnych wymiarów relacji Warszawy i Waszyngtonu.