OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003) Olszewski, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński
Rozprawa dotyczy niezwykle ważnego dla literaturoznawstwa i jednocześnie dla językoznawstwa japonistycznego zagadnienia, jakim jest geneza i proces formowania się japońszczyzny literackiej. Zagadnienie to, ujęte w rozprawie z perspektywy twórczości jednego autora, wybitnego poety, prozaika i zarazem teoretyka oraz krytyka poezji ery Heian - Ki no Tsurayuki, nie straciło swojej aktualności i zaprezentowana w pracy analiza może być niezwykle pomocna w wyjaśnieniu zagadki nader fascynującego zjawiska, jakim było współistnienie, a raczej współfunkcjonowanie w piśmiennictwie starojapońskim dwóch odrębnych systemów językowych - klasycznej chińszczyzny (w zasadzie w jej postaci średniochińskiej asymilowanej, a więc japonizowanej, coraz silniej fonetycznie) oraz japońszczyzny. Z tego punktu widzenia związki języka i literatury w piśmiennictwie powstałym na terenie dawnej Japonii zasługują zdecydowanie na uważną obserwację a, podjęcie tej problematyki przez autora rozprawy jest warte uznania.
Item
Pieśń wiązana - zapiski prowincjusza
(Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2005) Olszewski, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński
Item
Przedmowa do antologii „Shinsen waka”
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003) Olszewski, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński
Item
Przedmowa do wierszy (komponowanych) z okazji wyprawy Jego Cesarskiej Wysokości nad rzekę Ōi
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003) Olszewski, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński
Item
Prof. Mikołaja Melanowicza „Formy w literaturze japońskiej” (rec.)
(Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004) Olszewski, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński