OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Pogranicza kulturowe. Kultura Samów wobec szans i zagrożeń współczesności
(Portal Wiedza i Edukacja, 2010) Banaś, Monika; Radomski, Andrzej; Bomba, Radosław; Uniwersytet Jagielloński
Item
E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014) Popiołek, Malwina; Uniwersytet Jagielloński
W artykule uwaga koncentruje się na e-umiejętnościach młodych ludzi uznawanych za cyfrowych tubylców. Podjęta została próba eksploracji tego zagadnienia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy można jednoznacznie stwierdzić, że uznawani za cyfrowe pokolenie ludzie młodzi biegle i swobodnie posługują się komputerem posiadając w tym zakresie zaawansowane umiejętności? W pierwszej części niniejszego tekstu zaprezentowany został przegląd wybranych badań i refleksji odnoszących się do tytułowego problemu. Drugą część artykułu stanowi opis badania, które przeprowadzone zostało przez autorkę tekstu.
Item
La “Divina Commedia” di Dante Alighieri nel mondo della fanfiction
(2018) Sajewska, Marta; Uniwersytet Jagielloński
The main aim of this thesis is to present the extraordinary world of fans and to try to put the Divine Comedy of Dante Alighieri in such a context. For this purpose, first I explain and analyze all important terms related to the fan studies, such as: fan, fandom, fan activity, fanfiction. To ease full and complete understanding of the concept of fans, I intend to provide further information – a short story of the phenomenon across the centuries and the evolution from small, ancient groups of “fans” to today’s multifandoms. Furthermore, I provide practical examples from modern popular culture to better illustrate some phenomena. In the analytical part of the thesis, first I present my way of thinking that led me to create a new, authorial method of analyzing fanfiction. Later on, I present some literary and intertextual theories that helped me with my task (especially Gérard Genette’s or Elena Rossi’s intertextual theory, but also Henry Jenkins’ theory). In the end I describe in detail the procedure related to the method of analysis. In the next part I put it into practice, analyzing two Italian novels that refer to Dante Alighieri and his Comedy, namely I delitti della luce by Giulio Leoni and La profezia perduta di Dante by Francesco Fioretti.The analysis of the novels is carried out accordingly to my method and focuses on four major modules: plot, Dante-protagonist, presence and attitude towards women, presence and references to Comedy. Apart from that I also analyze elements characteristic for each of the novels (for example the presence of Fedeli d’Amore). The analysis is based not only on the intertextual terminology, but also the one used by fans to show that these two approaches can coexist.In the end I present my conclusions – I valuate both novels from the point of view of fan studies and I present my thoughts about practical application of my method from the philological point of view.
Item
Glosa do uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06 (OSNKW 2007, nr 3, poz. 1)
(Świętokrzyska Izba Adwokacka w Kielcach, 2010) Moulin-Stożek, Maria; Uniwersytet Jagielloński
Glosowane orzeczenie jest przedmiotem licznych sporów w doktrynie. Problem zarysował się już na gruncie kodeksu karnego z 1969 r., a rozwiązanie tego sporu ma niebagatelny wpływ na orzecznictwo w sprawach o prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego.
Item
Powstanie Służba Ochrony Państwa
(Uniwersytet Jagielloński, 2018) Nyzio, Arkadiusz; Uniwersytet Jagielloński