OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
The spy who bored me. Recenzja książki „Pozdrowienia z Warszawy. Polski wywiad, CIA i wyjątkowy sojusz” Johna Pomfreta
(IPN, 2022) Nyzio, Arkadiusz; Uniwersytet Jagielloński
Poświęcona współpracy wywiadowczej Polski i USA książka Johna Pomfreta spotkała się z dużym zainteresowaniem w obu krajach. Amerykański dziennikarz przedstawia w niej intrygujący, ale raczej nieprzekonujący i dość zromantyzowany wizerunek polsko-amerykańskiej przyjaźni i służb wywiadowczych. Koncentruje się, zgodnie z zapowiedzią z okładki, na próbach stworzenia „epickiej historii”, przykładając mniejszą wagę do faktograficznej precyzji. Praca obfituje w nieścisłości i błędy merytoryczne, przede wszystkim we fragmentach ściśle związanych z historią Polski. Nieco do życzenia pozostawia też baza źródłowa. Liczba przeprowadzonych przez autora wywiadów (wśród jego rozmówców byli najważniejsi politycy i funkcjonariusze) jest godna podziwu, ale zebrane tą drogą dane powinny były zostać poddane stosownej krytyce. Mnogość uogólnień, których dopuszcza się autor, połączona z brakiem precyzji budzi nieufność do całego wywodu. Treść książki nie jest też tak odkrywcza, jak sugeruje autor. Pod wieloma względami to bardziej emocjonalny esej niż pogłębiona analiza złożonego zagadnienia. Pozdrowienia z Warszawy… to pozycja, która sprawdzi się jako ogólne wprowadzenie do tematu. Jej niewątpliwą zaletą jest przedstawienie wielu interesujących, pozakulisowych aspektów formowania się postzimnowojennego ładu międzynarodowego. Pomimo wielu wad zasługuje na uwagę, przede wszystkim dlatego, że będzie dobrym punktem wyjścia do zadawania konkretnych pytań na temat różnych wymiarów relacji Warszawy i Waszyngtonu.
Item
Wawelskie „Missale notatum” („Missale plenarium” AKKK Ms 3) i repertuar sekwencji w XIV-wiecznym Krakowie
(Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2022-12-22) Kubieniec, Jakub; Uniwersytet Jagielloński
„Missale notatum” z krakowskiej Biblioteki kapitulnej (ms. 3), powstało wkrótce po 1320 r. na potrzeby katedry w Krakowie. Kodeks zawiera 51 sekwencji (26 niemieckich, 19 francuskich, oraz pojedyncze utwory angielskie, polskie, czeskie i węgierskie). Dobór śpiewów w Missale i innych XIV-wiecznych źródeł krakowskich jest zbliżony do repertuaru innych diecezji środkowoeuropejskich (Praga, Wrocław, Ołomuniec, Ostrzyhom). Warianty melodyczne i tekstowe przeanalizowanych śpiewów wykazują wyraźne związki z tradycją diecezji leodyjskiej (Stavelot, Liège), skąd, być może, pochodziły wczesny (XI-XII w.) wzorzec dla liturgii krakowskiej. W artykule wskazano na śpiewy wyróżniające repertuar krakowski na tle innych źródeł średniowiecznych, a także omówiono problem autorstwa prozy Ave virgo regia, której jedyny przekaz zachował się w ms. 3.
Item
E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014) Popiołek, Malwina; Uniwersytet Jagielloński
W artykule uwaga koncentruje się na e-umiejętnościach młodych ludzi uznawanych za cyfrowych tubylców. Podjęta została próba eksploracji tego zagadnienia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy można jednoznacznie stwierdzić, że uznawani za cyfrowe pokolenie ludzie młodzi biegle i swobodnie posługują się komputerem posiadając w tym zakresie zaawansowane umiejętności? W pierwszej części niniejszego tekstu zaprezentowany został przegląd wybranych badań i refleksji odnoszących się do tytułowego problemu. Drugą część artykułu stanowi opis badania, które przeprowadzone zostało przez autorkę tekstu.
Item
La “Divina Commedia” di Dante Alighieri nel mondo della fanfiction
(2018) Sajewska, Marta; Uniwersytet Jagielloński
The main aim of this thesis is to present the extraordinary world of fans and to try to put the Divine Comedy of Dante Alighieri in such a context. For this purpose, first I explain and analyze all important terms related to the fan studies, such as: fan, fandom, fan activity, fanfiction. To ease full and complete understanding of the concept of fans, I intend to provide further information – a short story of the phenomenon across the centuries and the evolution from small, ancient groups of “fans” to today’s multifandoms. Furthermore, I provide practical examples from modern popular culture to better illustrate some phenomena. In the analytical part of the thesis, first I present my way of thinking that led me to create a new, authorial method of analyzing fanfiction. Later on, I present some literary and intertextual theories that helped me with my task (especially Gérard Genette’s or Elena Rossi’s intertextual theory, but also Henry Jenkins’ theory). In the end I describe in detail the procedure related to the method of analysis. In the next part I put it into practice, analyzing two Italian novels that refer to Dante Alighieri and his Comedy, namely I delitti della luce by Giulio Leoni and La profezia perduta di Dante by Francesco Fioretti.The analysis of the novels is carried out accordingly to my method and focuses on four major modules: plot, Dante-protagonist, presence and attitude towards women, presence and references to Comedy. Apart from that I also analyze elements characteristic for each of the novels (for example the presence of Fedeli d’Amore). The analysis is based not only on the intertextual terminology, but also the one used by fans to show that these two approaches can coexist.In the end I present my conclusions – I valuate both novels from the point of view of fan studies and I present my thoughts about practical application of my method from the philological point of view.
Item
Nowe technologie – remedium czy spiritus movens kryzysu psychicznego w erze Big Data?
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2021) Flak, Łukasz; Uniwersytet Jagielloński
he subject of the review is an attempt to evaluate Adam Alter’s book entitled “Addictions 2.0. Why is it so difficult to resist new technologies?” from the perspective of the discipline of social communication and media. The monograph deals with the extremely important social topic of digital addictions and their consequences. The author of the review critically evaluates the cited research, the selection of literature and the methodology in order to cognitively evaluate the scientific monograph in social sciences.