OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Między wspólnotą a wyobcowaniem. Człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021) Szwejka, Łukasz; Więckiewicz, Bogdan; Nowakowski, Piotr Tomasz; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski
Początek obecnego stulecia to czas gwałtownych i fundamentalnych przeobrażeń obejmujących życie prywatne i publiczne, przenikających przestrzeń fizyczną i aksjologiczną. Teraźniejszość jawi się jako zagmatwana mozaika konkurencyjnych idei, licznych narracji na temat świata oraz roli, jaką ma w nim do odegrania człowiek. Wyrazem wspomnianych procesów jest transformacja rodziny, która przez wieki stanowiła swoistą przystań, dając jej członkom poczucie bezpieczeństwa w wymiarze psychologicznym i ekonomicznym. Dziś młodzi ludzie nierzadko odraczają stworzenie trwałego związku bądź żyją w pojedynkę, co wpisuje się w klimat współczesności, gdzie elastyczność i mobilność stanowią wartości same w sobie. Jednak człowiek jako istota społeczna, wybrawszy samotność lub będąc na nią skazanym, doświadcza wyalienowania, dla którego przeciwwagą jest potencjał wspólnototwórczy tkwiący w kulturze. Obecnie, jak nigdy wcześniej, istnieją nieograniczone możliwości zrzeszania się we wspólnotach tradycyjnych bądź zawiązywanych poprzez media społecznościowe, nie wspominając już o efemerycznych ruchach zwoływanych ad hoc. Wydaje się, że w zglobalizowanym i wysoce złożonym świecie klasyczna idea dobra wspólnego (bonum commune) czeka na nowe odczytanie. Wskazują na to współautorzy książki, reprezentujący trzy ośrodki akademickie. Łukasz Szwejka jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bogdan Więckiewicz – Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, natomiast Piotr T. Nowakowski – Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podjęte przez nich rozważania, oparte na bogatym materiale empirycznym, sytuują się na pograniczu pedagogiki, socjologii, familiologii i filozofii.
Item
Katastrofa w Czarnobylu. Ukraińcy wobec tragedii 1986 roku
(Wydawnictwo RYS, 2022) Sekuła, Paweł; Uniwersytet Jagielloński
Monografia jest pogłębionym i wszechstronnym opracowaniem najistotniejszych zagadnień związanych ze społecznymi skutkami katastrofy w Czarnobylu na Ukrainie. Posiada szeroką i różnorodną podstawę źródłową, oparta jest na analizie rozległych materiałów archiwalnych, oficjalnych i nieoficjalnych dokumentów, z których wiele po raz pierwszy zostało wprowadzonych do obiegu naukowego. W publikacji przedstawiono jak katastrofa jądrowa wpłynęła na procesy kulturowo-demograficzne i obyczajowe znacznej części społeczeństwa ukraińskiego poprzez zmiany warunków codziennej egzystencji i organizacji pracy setek tysięcy ludzi. Autor zastosował pojęcia i metody z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, takich jak historia, antropologia kulturowa, socjologia, nauki prawne czy literaturoznawstwo, ale także skorzystał z dorobku fizyki i nauk medycznych.
Item
Cisza w bibliotece jako wartość wspierająca kapitał ludzki
(Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016) Curyło, Monika; Uniwersytet Jagielloński
Item
Ekologia informacji w zarządzaniu zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie informacji i wiedzy
(Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016) Babik, Wiesław; Uniwersytet Jagielloński
Item
Marka i kształtowanie wizerunku biblioteki
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019) Wójcik, Magdalena; Uniwersytet Jagielloński