OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych
(Wydawnictwo Attyka, 2021) Konior, Agnieszka; Uniwersytet Jagielloński
Publikacja porusza kwestię tego, w jaki sposób dziedzictwo kulturowe może być wykorzystywane w rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Wnioski w niej zawarte można także odnieść do rewitalizacji pozostałych obszarów miejskich. W książce starano się wskazać, że wykorzystania dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych nie można powiązać tylko z odnową zabytkowych budynków – to proces znacznie szerszy, obejmujący również niematerialne aspekty, mający wpływ na działania w sferze społecznej i gospodarczej. Badania były prowadzone na potrzeby pracy doktorskiej w latach 2014–2018. W publikacji wykorzystano metodę studium przypadku, koncentrując się na pięciu wybranych obszarach, których rewitalizacja jest często wskazywana jako wzorcowy przykład przeprowadzania tego typu procesów w skali Polski. Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany, jakie mają miejsce na rewitalizowanych obszarach, w pracy nie przedstawiono najbardziej aktualnych działań podjętych na badanych terenach. W opinii autorki główne wnioski z badań i obserwacje nie uległy jednak dezaktualizacji. Publikacja stanowi źródło wiedzy o roli dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji, jakiego wciąż brakuje na polskim rynku wydawniczym1 . Publikacja może zainteresować zarówno naukowców zajmujących się tematyką związaną z rewitalizacją, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, marketingiem terytorialnym, gospodarką przestrzenną, geografią społeczną, socjologią miast, polityką społeczną, ochroną zabytków, urbanistyką i innymi pokrewnymi dyscyplinami nauki. Z kolei dla osób realizujących praktyczne działania związane z rewitalizacją może stanowić źródło inspiracji do prowadzonych dalszych działań w tym zakresie.
Item
Ruś Orientalna. Państwo kijowskie wobec cywilizacji Wschodu w teoriach i badaniach naukowych
(Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”, 2016) Sekuła, Paweł; Uniwersytet Jagielloński
Item
Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy
(Fundacja św. Włodzimierza, 2014) Sekuła, Paweł; Uniwersytet Jagielloński
Item
Hybrid Power Sharing: On How to Stabilize the Political Situation in Multi-Segmental Societies
(Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, 2018) Trzciński, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński
There are various ways of reducing conflicts and of stabilizing the political situation in states where society is made up of many different ethnic groups and religious communities, and where relations between these segments – or between them and the central government – are tense. A particularly important way is the establishment in those states of a political system based on power-sharing (PS), which allows members of various ethnic and religious segments to take part in the exercise of power. The literature on the subject usually discusses two models of PS: consociationalism and centripetalism. A third model is encountered in practice, however, that of hybrid power-sharing (HPS), which combines the institutions of the first two. The main objective of this article is to explain the nature and origins of HPS. The article has been published in "Politeja" 2018, Vol. 56, No. 5, pp. 86-107.
Item
What is Power Sharing? Consociationalism, Centripetalism, and Hybrid Power Sharing
(Instytut Studiów Politycznych PAN, 2018) Trzciński, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński
In this article, the author analyzes the term "power-sharing" in the context of power exercised within a state. He first examines the term in the very general sense, in which it can be applied to all types and dimensions of sharing of power between various groups and institutional entities. Second, the author examines the meaning of the term in the narrow sense, that is, the phenomenon of systemic sharing of power by groups (segments) whose membership is based on ascribed criteria such as common ancestors, relatives, or racial background, and (or) cultural ones such as a common language, religion, or celebrations. The basic segmental units in this sense are nations (understood in the sociological sense), ethnic groups, or religious and denominational communities that form part of divided societies. Third, the article shows the differences between the principal models (types) of power-sharing in the narrow sense: consociationalism, centripetalism, and hybrid power-sharing. The article has been published in "Studia Polityczne" (2018, Vol. 46, No. 3, pp. 9-30).