OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Transportery GABA jako cel terapeutyczny dla nowych leków przeciwbólowych
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016) Furgała, Anna; Sałat, Kinga; Podkowa, Adrian; Uniwersytet Jagielloński
Kwas ɣ-aminomasłowy (GABA) jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Bierze on udział w bardzo wielu procesach poznawczych, takich jak zdolność skupienia uwagi i pamięć robocza, natomiast zaburzenia jego przekaźnictwa odpowiadają prawdopodobnie za liczne schorzenia i choroby OUN, jak schizofrenia, bezsenność, padaczka i zaburzenia lękowe. Przekaźnictwo GABA-ergiczne odgrywa również ważną rolę w procesie czucia bólu. W transporcie GABA szczególną rolę odgrywają specyficzne białka (GAT), które poprzez wychwyt zwrotny z przestrzeni synaptycznej zmniejszają jego stężenie w szczelinie synaptycznej. Dokładny mechanizm inhibitorów GAT w modulacji czucia bólu nie został do tej pory poznany. W prezentowanej pracy skupiliśmy się na możliwości wykorzystanie inhibitorów GAT jako potencjalnych leków przeciwbólowych.
Item
Aktywność elektrodermalna w metodzie biofeedback – zastosowanie kliniczne na przykładzie padaczki
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016) Bazarnik, Anna; Uniwersytet Jagielloński
Electrodermal activity (EDA) is one of the most widely used response systems in psychophysiology. Research involving EDA has been reported since the second half of the 19th century. It was observed at that time that human’s skin and especially its areas with a high density of sweat glands, could change the resistance. These resistance shifts were linked to subjective emotional responses of individuals undergoing EDA measurements. EDA serves as an index of peripheral autonomic arousal. It had been observed more than 40 years before Hans Berger discovered bioelectrical activity of the human brain and made the first electroencephalographic (EEG) recording. Nevertheless, the interests in therapeutic use of EDA is increasing noticeably just over the last several years. These interests are mainly conditioned by rapid development of neuroimaging techniques which enable a better understanding of mechanisms which underlie EDA and indicate these areas of the brain that are directly related to its regulation. These achievements contribute to an increasing use of EDA biofeedback, both in diagnosis and treatment. Of particular note is the use of this technique complementarily in some chronic medical conditions, such as drug resistant epilepsy.
Item
Otrzymywanie włókien alginianowych i chitozanowych metodą elektroprzędzenia
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016) Michna, Justyna; Irusta, Silvia; Kyzioł, Agnieszka; Uniwersytet Jagielloński; University of Zaragoza
Electrospinning is a simple and efficient method of polymer fibers fabrication. In this method electrostatic forces are used to obtain fibers or particles with different morphology and size from micro- to nanometers. Nowadays more than 100 polymers, natural or synthetic ones, have been successfully electrospun into fibers. Electrospinning process is affected by various different parameters such as viscosity, polymer’s average molecular mass, voltage, flow rate, etc. Electrospinning of biopolymers, alginate and chitosan, is difficult. Both of these polymers are non-toxic, biodegradable and possess antibacterial properties, all these properties are desirable in biomedical applications. In the presented work an influence of parameters of electrospinning on process of obtaining of alginate and chitosan fibers was presented and discussed. Alginate fibers were obtained with poly(ethylene oxide), while chitosan fibers were prepared from trifluoroacetic acid and dichloromethane solution.
Item
The Everyday Life of Lower East Side Jews on the Turn of the 19th and 20th Century – Selected Aspects in the Light of American Daily Press
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2015) Matłoka, Magdalena; Uniwersytet Jagielloński
The main aim of the article is to analyze the everyday life of New York Lower East Side at the turn of the 19th and 20th century in American daily press of the time. The article’s chronological framework begins with the 1880 when the mass migration era started and ends with the outbreak of the World War I. The author attempts to answer the following research questions: How the everyday life of Jewish immigrants from Eastern Europe looked like in the eyes of American tabloid journalists and social workers? With what kind of daily problems Lower East Side Jews needed to cope with? What were the living conditions of the early 20th century New York Jewish slums inhabitants? And how they manage to create the institutional completeness among the district? The research methods are: historical, sociological analysis and interpretation of American daily press and magazines, among others “New York Times”, “The Sun”, “The Evening World”, periodicals and reports of municipal and state commissions published those days like: Report of the Tenement House Committee as Authorized by Chapter 479 of the Laws of 1894, Transmitted to the Legislature January 17, 1895 (Albany 1895); Family desertion: report of the Committee on desertion (National Desertion Bureau), National Conference of Jewish Charities (New York 1912); Tenement House Fires in New York (New York 1900); and Report of the Mayor’s Push-Cart Commission (New York 1906).
Item
Zarys polityki kulturalnej Francji na przykładzie działalności Stowarzyszenia Salonu Jesiennego
(Towarzystwo Doktorantów UJ, 2015) Kumięga, Patrycja; Uniwersytet Jagielloński
Przedmiotem publikacji jest polityka kulturalna we Francji, jej przekształcenia na przestrzeni wieków oraz ich wpływ na model współczesnego podejścia do kwestii zarządzania kulturą w państwie. Celem artykułu jest zobrazowanie mechanizmów realizowania polityki kulturalnej na poziomie centralnym oraz lokalnym na przykładzie działalności paryskiej organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Salonu Jesiennego jako sprawnie działającego podmiotu o zasięgu ogólnoświatowym. W kontekście tematu zostały omó- wione takie zjawiska, jak centralizacja, decentralizacja, dekoncentracja, a także modele finansowania kultury, działalność Ministerstwa Kultury i Komunikacji oraz sytuacja stowarzyszeń we Francji. Zostały opisane także systemy kultury oraz systemy artystyczne obowiązuj