OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
W trosce o społeczeństwo: Pedagogika społeczna w czasach nacjonalizmu
(PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, 2018) Mendel, Maria; Naumiuk, Agnieszka; Skrzypczak, Bohdan; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Warszawski
Wiele z aktualnych reprezentacji pedagogiki społecznej znajduje wspólne pole w wyrażanej trosce o „to, co społeczne”, „to, co publiczne”; o społeczeństwo. Troska ta przybiera postać kultywowania myśli demokratycznej w warunkach trwającego kryzysu wartości, ugruntowujących założenia demokracji. Warunki te sprzyjają rozwojowi różnego rodzaju konserwatyzmów, wśród nich nasilaniu się kontrowersyjnych społecznie form, w których przejawia się współczesny nacjonalizm. Wypowiedź wokół tych zagadnień skomponowaliśmy w trzech perspektywach: pedagogiki odpowiedzialnej społecznie (Agnieszka Naumiuk); pedagogiki publicznej (Bohdan Skzypczak) oraz pedagogiki miejsca wspólnego (Maria Mendel). Perspektywy te zaproponowaliśmy z intencją użytkowania ich jako jednych z wielu aktualnie powstających w obszarze pedagogiki społecznej sposobów postrzegania i zmieniania świata, w którym żyjemy, a którego dzisiaj nie da się już opisać bez licznych odniesień do upowszechniających się form nacjonalizmu.
Item
Zadomowienie. Konteksty empiryczne
(Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2018-12-24) Łukasiuk, Magdalena; Brosz, Maciej; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański
Prezentowane artykuły układają się zgodnie z zasadą koncentrycznych kręgów zaczynających się w domu, a później kolejno obejmujących balkon, podwórko, osiedle i parafię. Taki układ tomu daje wgląd w problematykę zadomowienia o zróżnicowanych współrzędnych. Zadomowienie różni się nie tylko stopniem przyswojenia przestrzeni (od najlepiej wcielonego domu po najmniej przyswojoną parafię), ale także tym, czym jest w różnych przestrzeniach i jakie odczucia mieszkańców generuje. Innymi słowy zjawiska, które ujmujemy wspólnym mianem zadomowienia, wykazują duże zróżnicowanie jakościowe w zależności od tego, jakiej przestrzeni dotyczą.
Item
e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim
(Instytut Logistyki i Magazynowania, 2016) Flaga-Gieruszyńska, Kinga; Jarocha, Andrzej; Kościółek, Anna; Banaszewska, Anna; Sikorski, Grzegorz; Sachajko, Marek; Wojdała, Michał; Miedzińska, Iwona; Kusak, Martyna; Kosowski, Jakub; Mania, Karolina; Kalak, Jakub; Skibiński, Oskar; Choma, Alicja; Sielicka, Emilia; Mamrot, Szymon; Dobrzeniecka, Ewa; Łuczak-Noworolnik, Lucyna; Kawecki, Tomasz; Uniwersytet Szczeciński; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Instytut Logistyki i Magazynowania
Przekazujemy w Państwa ręce monografię, która jest efektem wyników badań i dyskusji naukowych pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim”, która odbyła się 14 stycznia 2016 roku w Poznaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach międzynarodowych projektów e-CODEX i e-SENS, realizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania IB. W siedzibie Instytutu debatowali profesorowie, doktorzy i doktoranci, a wysoki poziom merytoryczny prezentowanych doświadczeń, teorii i najlepszych praktyk wyznaczyli m. in. przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Poznaniu oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania. W trakcie konferencji analizowano zagadnienia dotyczące wykorzystywania instytucji i elektronicznych narzędzi służących usprawnianiu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach o charakterze transgranicznym. Monografia stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe, traktujące o wymaganiach, korzyściach i konsekwencjach elektronizacji wymiaru sprawiedliwości; przedstawia problemy badawcze prezentowane przez prelegentów. Jej szczególną wartością jest wieloaspektowość poruszanych zagadnień z perspektywy rozważań naukowych zarówno prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, jak i nauk ekonomicznych i socjologicznych. Wśród poruszanych tematów nie mogło zabraknąć europejskich postępowań sądowych - europejskiego nakazu zapłat, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz wpływu projektu e-CODEX na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, czy też budzącego coraz większe zainteresowanie rozporządzenia eIDAS. Wyrażamy nadzieję, że zaprezentowane w trakcie konferencji wyniki badań oraz formułowane postulaty de lege ferenda przyczynią się do kontynuowania prac w obszarze legislacji i prac wdrożeniowych, zmierzających do usprawnienia europejskich postępowań sądowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie prezentowaną tematyką wśród przedstawicieli doktryny oraz praktyków, można spodziewać się, że w najbliższej przyszłości informatyzacja wymiaru sprawiedliwości będzie przedmiotem licznych opracowań oraz konferencji naukowych. Nie bez znaczenia pozostaje nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, która od dnia 8 września 2016 r. wprowadza instytucję elektronicznego biura podawczego, pozwalającą na przeprowadzanie postępowań cywilnych w Polsce z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych sądów. Tendencje rozwoje w tym obszarze dostrzegalne są także na poziomie Unii Europejskiej, które znajdują odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach, takich jak e-Justice Action Plan na lata 2014-2018. Wierzymy, że lektura prezentowanej monografii pozwoli Państwu szerzej spojrzeć na informatyzację wymiaru sprawiedliwości oraz będzie punktem wyjścia do dalszych analiz i badań w prezentowanym obszarze. Szanowni Państwo - przyszłość wymiaru sprawiedliwości nie będzie już taka jak dawniej.
Item
Witkacy - Schulz - Gombrowicz
(Dom Kultury Śródmieście w Warszawie, 2014) Nalewajk, Żaneta; Wiśniewski, Tomasz; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański
Item
Literature – Literary Studies – Philosophy: Problems of Relation, Languages, and Communication
(Dom Kultury Śródmieście w Warszawie, 2013) Nalewajk, Żaneta; Malcolm, David (transl.); Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański