OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Bilaterale Versöhnung als Emotion. Eine multimodale Medienanalyse am Beispiel der deutsch-französischen und der deutsch-polnischen Beziehungen
(Harrassowitz Verlag, 2023) Czachur, Waldemar; Uniwersytet Warszawski
This paper defines bilateral reconciliation as multimodally encoded emotions mediated by media and effective for collective memory. The question is how emotions specific to reconciliation were multimodally generated in the German media on the occasion of the 50th anniversary of the Franco-German reconciliation fair in Reims in 2012 and the 25th anniversary of the German-Polish reconciliation fair in Krzyżowa/Kreisau in 2014.Using the methods of multimodal linguistics, discourse linguistics and cultural linguistics, we will attempt to answer the following questions: Which actors are present in which roles and in which relations on the text and image levels?, as well as: How is the scene/action constructed on the text and image levels? The analysis shows that there are different patterns of the multimodal constitution of emotions in German-French relations and in German-Polish relations in the German media.
Item
Baronowie Bruniccy i Wattmannowie w życiu politycznym powiatu cieszanowskiego (1867–1914)
(Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, 2021) Czachur, Waldemar; Uniwersytet Warszawski
Item
Czym jest lingwistyka dyskursu?
(Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022) Czachur, Waldemar; Uniwersytet Warszawski
The paper presents the premises of discourse linguistics as a research program that draws on the broadly defined changes in the humanities. Discourse linguistics studies the discursively shaped relations between the use of language, collective belief systems, knowledge selection processes, and culture; it also asks how linguistic perspectivising creates socially shared meanings, thus modelling specific views of reality. I assume that discourse linguistics becomes an integrative and designing discipline. It integrates different theoretical, methodological and methodical perspectives in designing its research subject, cognitive objective and research procedure.
Item
„Nigdy więcej wojny!”. 1 września w kulturze pamięci Polski i Niemiec w latach 1945–1989
(Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022) Czachur, Waldemar; Loew, Peter Oliver; Uniwersytet Warszawski; Deutsches Polen-Institut
Hasło „Nigdy więcej wojny” w istotny sposób wpłynęło na kształt obchodów 1 września zarówno w Polsce, jak i w NRD oraz RFN. Stało się ono jednak w tych trzech krajach nośnikiem odmiennych treści. W książce „Nigdy więcej wojny!” 1 września w kulturze pamięci Polski i Niemiec w latach 1945–1989” (Wyd. Naukowe Scholar) autorzy Waldemar Czachur i Peter Oliver Loew pokazują, w jaki sposób w Polsce oraz w obu państwach niemieckich od 1945 do 1989 roku media kształtowały pamięć zbiorową o ataku Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Autorzy badają, czym w pamięci zbiorowej stawał się 1 września jako przedmiot upamiętniania. Poszukują zatem odpowiedzi na pytanie, kto upamiętniał 1 września 1939 roku, jakie rozwijały się rytuały związane z upamiętnianiem tej daty oraz co symbolizowała ona w pamięci zbiorowej Polaków i Niemców. Autorów interesuje również, na ile upamiętnianie wybuchu II wojny światowej wykorzystywane było przez siły polityczne i społeczne w tych trzech państwach do rozwijania wspólnej, opartej na dialogu pamięci oraz ‒ w konsekwencji – w jaki sposób wpłynęło na dialog między Polakami i Niemcami.
Item
"Nie wieder Krieg!" Der 1. September in der Erinnerungskultur Polens und Deutschlands zwischen 1945 und 1989
(Harrassowitz Verlag, 2022-09) Czachur, Waldemar; Loew, Peter Oliver; Uniwersytet Warszawski; Deutsches Polen-Institut