OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Wykonywanie zawodu psychologa w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Dziewulak, Dobromir; Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Olejniczak, Dorota; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Biuro Analiz Sejmowych; Polska Akademia Nauk
W prawie Unii Europejskiej zawód psychologa jest objęty tzw. systemem ogólnym uznawania kwalifikacji zawodowych. W artykule przeanalizowano przepisy prawne regulujące wykonywanie tego zawodu, wymogi dotyczące kwalifikacji i wykształcenia oraz warunki wykonywania zawodu psychologa w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Portugalii oraz w Norwegii.
Item
Analiza rozwiązań prawnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 dla osób małoletnich oraz wyrażania przez rodziców zgody na szczepienie małoletnich w wybranych państwach UE
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Dziewulak, Dobromir; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Krawczyk, Kaja; Kupis, Daniela; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Dziewulak, Dobromir; Biuro Analiz Sejmowych; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk
The rules for the organisation of health policy on immunization are defined by each state in relation to its citizens. The laws of individual EU countries make the possibility of vaccinating minors dependent on, among other things, the age of the person to be vaccinated and the consent of one or both parents or other legal guardians. The analysis presents the requirements for parental consent and the age limits in each country from which minors can decide for themselves to be vaccinated.
Item
Zasady i wymogi rekrutacji na oficerów sił zbrojnych w wybranych państwach członkowskich NATO
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Dziewulak, Dobromir; Adamiec, Danuta; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Biuro Analiz Sejmowych; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
W opracowaniu przedstawiono informacje na temat zasad i wymogów rekrutacji kandydatów na oficerów sił zbrojnych w wybranych państwach członkowskich NATO: Francji, Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA. Poddano analizie przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach dotyczące wymagań stawianych kandydatom, procesu kształcenia kandydatów oraz możliwości szkolenia kadry oficerskiej.
Item
Podstawy prawne edukacji dwujęzycznej osób głuchych i osób z niedosłuchem w wybranych państwach Unii Europejskiej i w USA
(Wydawnictwo Sejmowe, 2022-12) Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Dziewulak, Dobromir; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Krawczyk, Kaja; Kupis, Daniela; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Biuro Analiz Sejmowych; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
Pojęcie edukacji dwujęzycznej dla osób głuchych oznacza nauczanie posługiwania się dwoma lub więcej językami, z których przynajmniej jeden to język migowy. W artykule przedstawiono rozwiązania kształcenia osób z wadami słuchu w 15 państwach UE oraz w USA.
Item
Rozwiązania prawne dotyczące problemu alienacji rodzicielskiej w wybranych państwach Unii Europejskiej: w Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i Szwecji
(Wydawnictwo Sejmowe, 2022-12) Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Dziewulak, Dobromir; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Krawczyk, Kaja; Kupis, Daniela; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Biuro Analiz Sejmowych; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
W opracowaniu przeanalizowano akty prawne regulujące kwestię alienacji rodzicielskiej w wybranych państwach UE oraz przedstawiono konkretne rozwiązania prawne dotyczące kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem po rozwodzie, sprawowania władzy rodzicielskiej oraz sposobów rozstrzygania sporów między rodzicami dotyczących opieki nad dzieckiem