OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu
(Min­is­terstwo Rodziny i Poli­tyki Społecznej, 2017) Kubicki, Paweł; Pawlak, Mikołaj; Mica, Adriana; Horolets, Anna; Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Warszawski
Artykuł prezentuje stan europejskiej i polskiej polityki uchodźczej przed wybuchem kryzysu uchodźczego w 2015 r. oraz reakcje na sytuację zdefiniowaną jako kryzysowa. Przed 2015 r. polityka uchodźca była realizowana w sferze publicznej ignorancji i nie była przedmiotem debaty publicznej. W Polsce sprzyjało to technokratycznemu zarządzaniu i wdrażaniu polityki Unii Europejskiej . Wyjście z cienia i zainteresowanie opinii publicznej spowodowało, że uchodźstwo zostało skonstruowane jako problem społeczny, wobec którego konieczne jest aktywne tworzenie polityki. W polskiej polityce uchodźczej dominującym ujęciem jej przedmiotu stało się bezpieczeństwo, a kwestia humanitarna zeszła na dalszy plan. Wyjście ze sfery ignorancji umożliwia aktywną reformę, ale towarzyszy mu objęcie ignorancją innych aspektów danego zjawiska.
Item
Polaryzacja w próżni: nieufność jako źródło zaangażowania publicznego
(Fundacja Batorego, 2024) Pawlak, Mikołaj; Uniwersytet Warszawski
Item
FAIL! Are We Headed towards Critical Failure Studies?
(Routledge, 2023) Mica, Adriana; Pawlak, Mikołaj; Horolets, Anna; Kubicki, Paweł; Uniwersytet Warszawski; Szkoła Główna Handlowa
The chapter outlines the scope and structure of the Routledge International Handbook of Failure. It makes a point about the tendency in recent works on failure to advance critical rhetoric and provides a genealogical scrutiny that goes beyond the episodic materialization of failure, that is, failure as an event. This analysis further aims to reveal the complexity of relations, institutions, and understandings that constitute regimes and cultures of failure. The chapter signals the main dimensions targeted and unravelled in this new research on failure: inequality, invisibility, power, the future, reimagining of neoliberal logics of success, and failure alternatives. It also allows readers to grasp the critical and analytical synergy in critical failure studies, both ongoing and planned, which approach the subject from a variety of disciplines, such as sociology, anthropology, international relations, and development research, public policy, organization and management studies, science and technology studies (STS), queer theory, disability studies, performance studies, narrative analysis, and cultural theory.
Item
Proces tworzenia polityki publicznej wobec niepełnosprawności
(Min­is­terstwo Rodziny i Poli­tyki Społecznej, 2020) Kubicki, Paweł; Pawlak, Mikołaj; Mica, Adriana; Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Warszawski
Naszym celem jest analiza procesu tworzenia w Polsce polityki publicznej wobec niepełnosprawności na przykładzie wdrażania założeń Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Kluczowym narzędziem, jakie stosujemy, jest model pięciu strumieni procesu polityki publicznej: problemu, rozwiązań, rywalizacji politycznej, procesu oraz programu. W szczególności przyglądamy się roli, jaką odgrywają w tym procesie środowiska osób z niepełnosprawnościami. Stawiamy tezę, że ich słabość oraz inna niż w krajach zachodnich geneza aktywizmu osób z niepełnosprawnościami sprawia, że wdrażanie konwencji w Polsce jest utrudnione i często kończy się porażką.