OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych
(Wydawnictwo C.H. Beck, 2020) Skuczyński, Paweł; Muszyński, Karol; Uniwersytet Warszawski; KU Leuven
Samorządy zawodowe są z prawniczego punktu widzenia korporacjami prawa publicznego. W perspektywie socjologicznej są jedną z form instytucjonalizacji praktyk społecznych, a dla nauk politycznych stanowią jeden z podmiotów władzy. W monografii wykorzystano wszystkie trzy spojrzenia. Przedstawiamy m.in. historyczną ewolucję samorządów zawodowych w ramach transformacji, nadanie im rangi ustrojowej w art. 17 Konstytucji RP, ich udział w tworzeniu prawa oraz polityki publiczne podejmowane wobec nich. Zgodnie z przyjętym interdyscyplinarnym podejściem i w oparciu o badania empiryczne ujęto samorządy zawodowe jako podmioty konstytucji społecznej, a ich losy jako przykład jej rozwoju i kryzysu.
Item
Aktywizm sędziowski a etyka sędziowska w Polsce. Uwagi w stulecie niepodległości
(Wolters Kluwer, 2019) Skuczyński, Paweł; Uniwersytet Warszawski
Item
Juryscentryzm a miejsce etyki prawniczej w ponowoczesnej nauce prawa
(Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012) Skuczyński, Paweł; Uniwersytet Warszawski
Item
Jakiej etyki potrzebuje sprofesjonalizowana kultura prawna?
(Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011) Skuczyński, Paweł; Uniwersytet Warszawski