OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Administracja samorządowa w Polsce - perspektywy analizy, wartości i oczekiwania
(Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, 2008) Małecki-Tepicht, Łukasz; Uniwersytet Warszawski
Item
Powrót do służebnego charakteru administracji publicznej
(Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula, 2009) Małecki-Tepicht, Łukasz; Uniwersytet Warszawski
W ciągu ostatniego dwudziestolecia nastąpiło bardzo wiele pozytywnych zmian w administracji publicznej m.in. w służbie cywilnej czy w administracji samorządowej. Nie ulega wątpliwości, że mocne fundamenty aksjologiczne do określenia etosu urzędniczego w Polsce już istnieją. Kolejnym etapem jest wdrożenie wysokich standardów na wszystkich szczeblach administracji.
Item
Postulat dobrego rządzenia jako wyzwanie dla działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2013
(Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008) Małecki-Tepicht, Łukasz; Motyka, Krzysztof; Uniwersytet Warszawski
Opracowanie to powstało w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiono jak na gruncie nauk społecznych i prawnych definiuje się pojęcie dobrego rządzenia oraz jak przekłada się je na interwencje publiczne podejmowane w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Odniesiono się również do zagadnienia poprawy jakości tych interwencji we współpracy z ośrodkami badawczymi.
Item
Hethitisch Èkippa- und das Sumerogramm (É.)GI.PAD mesopotamischer Texte
(De Gruyter, 2001-06-01) Taracha, Piotr; Uniwersytet Warszawski
Das in hethitischen Ritualtexten mehrfach belegte Èkippa- c. („shelter for divine icons, large enough for human entry, pitched at outdoors cult spots, combust-ible for ritual purposes") wurde unlängst von J. Puhvel als ein genuin hethitisches Wort betrachtet: „Perhaps related to Lat. cippus ,pole, stake, post', Gk. σκοΐ-πος ,ba(u)lk, wood-support' (cf. Pokorny 543, 922), thus some kind of lean-to with a single kurakki- ,post' (KBo XXI 34 + IBoT I 7 II 46 ΡΑΛΊ kurakki), unlike four-poster structures".1 In diesem Kurzbeitrag wird es versucht zu zeigen, dass das Wort eher vom Sumerogramm (É.)GI.PAD, GI.PAD.UD2 (lies: SUTUG, akkad. SUTUKKU, „eine Rohrhütte für Riten"3) mesopotamischer Beschwörungsrituale herrührt. Folglich dürfte die von Puhvel vorgeschlagene Etymologie nicht auf-rechtzuerhalten sein.
Item
"Global metaphors"? On metaphors of European integration in Polish, English and French
(Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw, 2008) Falkowska, Marta; Uniwersytet Warszawski