OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Nabywanie obywatelstwa w Unii Europejskiej i innych państwach. Wybrane aspekty
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
Niniejsza publikacja powstała na podstawie opracowania przygotowanego przez członkow Zespołu Analiz Porównawczych Biura Analiz Sejmowych. Owo opracowanie zostało przygotowane w odpowiedzi na zlecenie poselskie dotyczące podstaw prawnych i trybu nabywania obywatelstwa (przede wszystkim w drodze naturalizacji) w wybranych państwach, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej. Książka powstała z myślą o jej przydatności dla przedstawicieli władz ustawodawczych w pracach nad zagadnieniami związanymi z problematyką obywatelstwa. Stanowi ona także wygodne źródło informacji dla środowisk akademickich oraz przedstawicieli władz wykonawczych, samorządowych i organizacji pozarządowych na temat wybranych zagadnień związanych z nabywaniem obywatelstwa.
Item
„Wreszcie się wyspałam, po raz pierwszy sama upiekłam bułeczki”… – spojrzenie na pierwszy tydzień pandemii COVID-19 w Polsce
(Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2023) Całek, Grzegorz; Uniwersytet Warszawski
Niniejszy artykuł stanowi próbę opisu zachowań Polaków w pierwszych siedmiu dniach obostrzeń podczas pandemii COVID-19 – na postawie badania zrealizowanego po tym pierwszym tygodniu (w dniach 20–23 marca 2020 r.), techniką CAWI (N=3702). Jego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące czynności wykonywanych w tym okresie przez osoby przebywające w izolacji w domach, w szczególności aktywności nowych (pierwszy raz w życiu) albo podejmowanych po raz pierwszy od bardzo długiego czasu, a także powodów wychodzenia z domu oraz oceny tego pierwszego tygodnia pandemii. Dla dwóch trzecich badanych konieczność przebywania w domu była dużą zmianą w sposobie życia, jednak zmiana ta została oceniona pozytywnie – jako dodatkowy, niespodziewany czas, kiedy można było zrobić coś, na co wcześniej nie było czasu. Najczęściej podejmowano w tym okresie czynności, które można określić jako robienie czegoś dla siebie, ponadto wykonywano zaległe prace domowe, a także aktywnie korzystano z możliwości bycia z rodziną.
Item
Wykonywanie zawodu psychologa w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Dziewulak, Dobromir; Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Olejniczak, Dorota; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Biuro Analiz Sejmowych; Polska Akademia Nauk
W prawie Unii Europejskiej zawód psychologa jest objęty tzw. systemem ogólnym uznawania kwalifikacji zawodowych. W artykule przeanalizowano przepisy prawne regulujące wykonywanie tego zawodu, wymogi dotyczące kwalifikacji i wykształcenia oraz warunki wykonywania zawodu psychologa w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Portugalii oraz w Norwegii.
Item
Analiza rozwiązań prawnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 dla osób małoletnich oraz wyrażania przez rodziców zgody na szczepienie małoletnich w wybranych państwach UE
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Dziewulak, Dobromir; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Krawczyk, Kaja; Kupis, Daniela; Tazuszel, Angelina; Żołądek, Łukasz; Dziewulak, Dobromir; Biuro Analiz Sejmowych; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk
The rules for the organisation of health policy on immunization are defined by each state in relation to its citizens. The laws of individual EU countries make the possibility of vaccinating minors dependent on, among other things, the age of the person to be vaccinated and the consent of one or both parents or other legal guardians. The analysis presents the requirements for parental consent and the age limits in each country from which minors can decide for themselves to be vaccinated.
Item
Zasady i wymogi rekrutacji na oficerów sił zbrojnych w wybranych państwach członkowskich NATO
(Wydawnictwo Sejmowe, 2023) Dziewulak, Dobromir; Adamiec, Danuta; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Biuro Analiz Sejmowych; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
W opracowaniu przedstawiono informacje na temat zasad i wymogów rekrutacji kandydatów na oficerów sił zbrojnych w wybranych państwach członkowskich NATO: Francji, Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA. Poddano analizie przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach dotyczące wymagań stawianych kandydatom, procesu kształcenia kandydatów oraz możliwości szkolenia kadry oficerskiej.