OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Dialog i spór w „Trajedyi o Mszej” (1560) Bernardina Ochina. Studium o utworze i edycja tekstu
(Wydawnictwo Naukowe Sub Lipa, 2023) Kordyzon, Wojciech; Uniwersytet Warszawski
Dialog i spór w „Trajedyi o Mszej” (1560) Bernardina Ochina przynosi edycję krytyczną spolszczonego utworu włoskiego reformatora oraz wieloaspektowe omówienie opracowanego tekstu. Ten antyrzymski dialog propagujący protestancką wizję eucharystii i związanych z nią ceremonii został anonimowo przetłumaczony na język polski, a w 1560 roku wydany nakładem Francesca Lismanina, jednego z przywódców małopolskich ewangelików, w oficynie Daniela z Łęczycy w Pińczowie. Niniejsza książka porusza problematykę oddziaływania włoskich pisarzy reformacyjnych XVI wieku na polską literaturę religijną wczesnej nowożytności. Spolszczenie Ochina pokazuje, jak migrujący dysydenci religijni popularyzowali nie tylko koncepcje religijne, ale też rozwiązania literackie ułatwiające ich objaśnianie, stawiając w ten sposób nowe cele słowu drukowanemu i poszerzając repertuar form wykorzystywanych w wernakularnym piśmiennictwie polemicznym i formacyjnym.
Item
Niemieckie akty skruchy wobec Polski a konflikty pamięci zbiorowych. Lingwistyczna analiza sprzeczności w dyskursach pamięci
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021) Czachur, Waldemar; Uniwersytet Warszawski
Item
Nowe metody popełniania przestępstw na przykładzie rozwoju Internetu Rzeczy
(Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, 2016) Słowiński, Piotr; Uniwersytet Warszawski
Artykuł podejmuje tematykę nowych metod popełniania przestępstw na przykładzie rozwoju Internetu Rzeczy. Ma na celu ukazanie niebezpieczeństw związanych z brakiem odpowiednich zabezpieczeń przedmiotów będących częścią IR oraz usystematyzowanie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego tej koncepcji. Autor na podstawie eksperymentów przeprowadzonych przez specjalistów od zabezpieczeń prezentuje sytuacje potencjalnie groźne dla każdego człowieka. Podjęto również próbę odpowiedniego zdefiniowania Internetu Rzeczy stricte na potrzeby kryminalistyki.
Item
Tragedyja o Ulissesie
(Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017) Paxillus, Adam; Kordyzon, Wojciech; Kordyzon, Wojciech; Uniwersytet Warszawski