OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Polska XXI wiek – wyzwania demograficzne. III Kongres Demograficzny w Polsce 2022
(Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, 2023) Hrynkiewicz, Józefina; Uniwersytet Warszawski
W monografii zgromadzone zostały materiały z dwóch konferencji III Kongresu Demograficznego. Część I zawiera materiały z Konferencji Inauguracyjnej, która odbyła się 27 stycznia 2022 r. w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. Część II publikacji zawiera materiały z ostatniej konferencji poświęconej podsumowaniu III Kongresu Demograficznego w Polsce. Konferencja ta odbyła się 12 grudnia 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto umieszczono Deklarację III Kongresu Demograficznego w Polsce (2021–2022): „Polska XXI wieku – Wyz- wania Demograficzne”, przyjętą przez uczestników Kongresu. W publikacji zamieszczono autoryzowane stenogramy, które zawierają wszystkie wypowiedzi osób występujących na wymienionych konferencjach.
Item
Edukacja matematyczna w Polsce w świetle badań i wyników egzaminów zewnętrznych – wybrane aspekty społeczne
(Biuro Analiz Sejmowych, 2022-08) Baczko-Dombi, Anna; Uniwersytet Warszawski
The aim of this paper is to describe the current state of selected mathematical achievements of Polish students and the most significant social aspects related to mathematical education and its role in the contemporary world. First, the importance of mathematical competences will be discussed with their role in the curriculum of young people entering the labour market. Then, a diagnosis of the state of mathematics teaching in Poland and the results of key educational research conducted in this field (mainly PIAAC, PISA, TIMSS, and the results of external exams in Poland) will be presented. Finally, the so-called non-cognitive aspects related to mathematical education, such as math anxiety or the role of stereotypes, will be discussed.
Item
Religious market and its entrepreneurs: Comparative perspective on Brazil and Poland
(Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017) Siuda-Ambroziak, Renata; Stachowska, Ewa; Uniwersytet Warszawski; Universidade Federal de Santa Catarina
In the article, referring to the economic theories of religion by Stark and Bainbridge, the authors present comparative characteristics of the two religious markets (Polish and Brazilian), showing briefly theirrespective historical background, current state, as well as dynamics of growth in the religious sectors of both countries, taking as examples two important cases of innovative religious entrepreneurs: Father Tadeusz Rydzyk (Catholic Church) in Poland and Bishop Edir Macedo (Universal Church of the Kingdom of God) in Brazil.
Item
Transition in offences of not paying maintenance in Poland
(Instytut Nauk Prawnych PAN, 2020) Ostaszewski, Paweł; Uniwersytet Warszawski
How can the courts ensure someone pays maintenance? What is a sufficient and just reaction to avoiding these obligations? Non-payment of maintenance is an offence in most, but not all, European countries. Due to an amendment in the Polish Penal Code of 23 March 2017, the scope of the criminalisation of this offence in Poland expanded significantly. This paper presents a statistical analysis on this specific type of crime 30 years before and 30 years after the socio-political transformation in Poland and discusses the methods and purpose of criminal justice responses to this issue.
Item
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2019-2020
(Rządowa Rada Ludnościowa, 2020) Hrynkiewicz, Józefina; Gałązka Andrzej; Hut, Paweł; Knap, Józef; Kurkiewicz, Jolanta; Kuropka, Ireneusz; Potrykowska, Alina; Sobczak, Izydor; Śleszyński, Przemysław; Szukalski, Piotr; Potrykowska, Alina; Rządowa Rada Ludnościowa; Uniwersytet Warszawski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Uniwersytet Łódzki