OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Profesor Leon Kozłowski jako człowiek, uczony, polityk i jego wpływ na archeologię wrocławską
(Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012) Burdukiewicz, Aleksandra; Burdukiewicz, Jan Michał; Uniwersytet Wrocławski
The most outstanding archaeologist and professor at John Casimir University in Lviv as well as and a acknowledged politician (among others the Prime Minister (1934– 1935) of the Second Republic of Poland) was Professor Leon Kozłowski (1892–1944), a student of E. Majewski from Warsaw, R.R. Schmidt from the University of Tübingen and W. Demetrykiewicz from the Jagiellonian University in Krakow. As a professor of John Casimir University he cooperated with V. Gordon Childe from the UK and H. Breuil from France, the most outstanding archaeologists in Europe at that time. His publications stand out with a clear and well-argued reasoning, great dash and thorough knowledge of the materials and concepts of the time. He was also an excellent teacher of many Polish and Ukrainian archaeologists. Aft er 1939, he was imprisoned and tortured in the Soviet Union and Germany, where he died in unknown circumstances in 1944. Among his pupils was Helena Cehak-Hołubowiczowa (1902–1979), who, with her husband Włodzimierz Hołubowicz (1908–1962), worked in the years 1931–1939 at the Stefan Batory University in Vilnius and between 1943 and 1945 they were the forced labourers in Austria. They both, since 1950, were employed at the University of Wroclaw and developed archaeology according to the ideas of Leon Kozłowski. Włodzimierz Hołubowicz developed the methodics and methodology of archaeology and Helena Cehak-Hołubowiczowa dealt with the religious beliefs of prehistoric and early medieval societies. Th ey educated many students who are now employees of the Institute of Archaeology at the University of Wroclaw, and other institutions.
Item
Zastosowanie nieradialnego modelu SBM z ograniczeniami wag do pomiaru efektywności dydaktycznej w szkolnictwie wyższym
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019) Brzezicki, Łukasz; Ćwiąkała-Małys, Anna; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Wrocławski
Objective: The article measures the efficiency of higher education didactic activities using a non-radial SBM model with weight restrictions. The analysis was performed on two levels, from the analysis of 59 public higher education institutions in Poland and 18 faculties of the Warsaw University of Technology in 2014. Research Design & Methods: A non-radial SBM model with weight restrictions (Slack Based Measure Assurance Region, SBM-AR) was used to assess efficiency. Findings: The results of the study indicate that, irrespective of the research assumption, only the Jagiellonian University in Kraków, Gdańsk University of Technology and Wrocław University of Technology, in the case of universities, and the Faculty of Electronics and Information Technology and the Faculty of Materials Science at the Warsaw University of Technology proved to be fully efficient units in all models and research approaches. Eight universities and three faculties were not fully efficient, though they were efficient in some respects. Implications / Recommendations: Imposing restrictions on the SBM weights made it possible to reduce the excess number of efficient universities present in the classical approach. Contribution: The study proves that adopting the appropriate DEA model determines the results of unit efficiency. Therefore, different models should be used in conjunctions with a comprehensive performance assessment based on them.
Item
Czynnik militarny potęgi państwa narodowego
(Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017) Hopej, Malwina; Korzeniowski, Ryszard; Schmidt, Paweł; Uniwersytet Wrocławski
Czynnik militarny niezmiennie stanowi jeden z podstawowych składowych potęgi państwa narodowego. Mimo iż potęga jest pojęciem niezwykle wielopłaszczyznowym, również termin „siły zbrojne” nie jest jednoznaczny i różni się w zależności od przyjętego modelu pomiarowego. Celem artykułu jest przedstawienie trzech praktyk mierzenia potęgi – podejścia rosyjskiego, indyjskiego, chińskiego – które jednocześnie stanowią przykład różnorodnego definiowania czynnika militarnego i rozkładu akcentów na poszczególne rodzaje sił lub broni. Tekst składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarta jest elementarna terminologia związana z potęgą, stanowiąca formę wprowadzenia do części drugiej – przeglądu komponentów odnoszących się do sił zbrojnych.
Item
Dlaczego edukacja domowa? Aksjologiczne uzasadnienia edukacji bez szkoły
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, 2014) Kucharska, Anna Maria; Uniwersytet Wrocławski
Od lat 90. XX wieku Polacy na nowo odkrywają edukację domową. Kształcenie i wychowanie w rodzinie nie jest nową koncepcją – poprzedzało rozwój instytucjonalnie zorganizowanej edukacji, silnie związane było z klasą społeczną i jej potrzebami. Obecnie, choć raczej w nieuświadomiony sposób, część rodziców powraca do podobnego sposobu nauczania w środowisku rodzinnym, odchodząc jednocześnie od nauczania szkolnego ze wszystkimi jego wadami. Wzorce edukacji domowej to jednak częściej bardziej współczesne modele anglosaskie, gdzie taka forma uczenia formalnego ma wielu zwolenników. Idea edukacji domowej, jak również jej praktyczne formy realizacji są intensywnie wspierane przez sieć szkół chrześcijańskich współpracujących ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Integracja. Początkowo może wydawać się to paradoksem – szkoła, w dodatku niepubliczna, wspierająca nauczanie poza szkołą. Poparcie nauczania domowego spójne jest z rozumieniem dominującej roli rodziny w wychowaniu i kształceniu w szkołach chrześcijańskich. Przede wszystkim podkreślany jest pokoleniowy przekaz wartości chrześcijańskich oraz ukształtowanie na wczesnym etapie życia moralności opartej na tych wartościach. Szkoły te realizują podobną wizję wychowania i stawiają na spójność oddziaływań wychowawczych ze środowiskiem rodzinnym i kościelnym, jednak uznają rodziców za najwyższy autorytet w dziedzinie wychowania i edukacji dzieci. Zgodnie z polskimi rozwiązaniami prawnymi, dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę na prowadzenie tego rodzaju edukacji przez konkretnych rodziców, tym samym instytucje otwarte na taką współpracę, a wręcz do nich zachęcające, są dla rodziców ogromną pomocą. W swoim artykule chciałabym wspomnieć też o kontrowersjach wokół edukacji domowej, związanych z rozwojem społecznym dziecka, socjalizacją oraz hermetycznością środowiska wychowawczego, jednak przede wszystkim interesuje mnie kwestia wartości będących centrum chrześcijańskiej edukacji domowej.
Item
Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, 2014) Piecuch, Ewelina; Uniwersytet Wrocławski
The support of family is an important factor in stimulating the development of a young person. Due to this factor a Romani child strives to acquire new information about the world in which he or she lives. School is one of the places, in which the processes of learning and social integration take place. The state (in an attempt to encourage Romani families to participate in social-cultural life) created the “State Programme for the Romani Community in Poland”. As a part of this programme at the break of the year 2012/2013 I conducted integration workshop classes in public elementary schools in Wrocław. The children of the pre-school unit from the Polish and Romani communities participated in the classes. I have used the qualitative approach in the interpretative paradigm. I have used the method of research in action. I have presented the conclusions from the participative observation, which I have conducted in the group, researching the engagement of children in the classes, their interest in the topic, the interactions during the workshops, their attendance as well as the attitude of parents towards the classes. The pre-school children were interested in learning about a different culture. They all willingly participated in common fun activities and the positive feedback from the parents was reflected in practice. The participation in the classes was highly active, the homework was well prepared and the level of children's attendance was high. The support of parents turned out to be necessary in encouraging the natural state of curiosity of the children.