OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
In the Circle of Power: Friends of King Vladislav IV Vasa
(Taylor&Francis, 2023-07-27) Ziober, Aleksandra; Uniwersytet Wrocławski
Any early modern ruler had to have devoted supporters. Most of them gathered around the king in order to obtain specific official and financial benefits, and sometimes they had similar political views to the monarch. However, this issue looked a bit different in relation to Vladislav IV Vasa, king of Poland and grand duke of Lithuania, who was considered by the nobility as a sympathetic and easy-going ruler (as opposed to his more secretive father, Sigismund III). Vladislav was a king who made friendships easily, and people close to him were very clearly at the centre of influence and thus political power. One of the main objectives of this article is to indicate when and how the magnates established private contacts with Vladislav as prince and how they developed once he became king. A separate issue discussed centres on categories related to the understanding of friendship as an element of privacy in the early modern period. Through an in-depth analysis of the letters and memoirs left by the elite of the Polish-Lithuanian state, case studies of private friendships emerge, including the King’s close relationships with Adam Kazanowski, Jan Stanislaw Sapieha, Gerard Denhoff, Aleksander Ludwik Radziwiłł, Krzysztof Radziwiłł and several others.
Item
Wokół procesów kumulacji i dywersyfikacji władzy. Zapis debaty nad książką "Jedność i podział władzy" Artura Ławniczaka z udziałem Mieszka Ciesielskiego i Arkadiusza Lewandowskiego
(Fundacja Otaczaj Blaskiem, 2024-01-15) Ławniczak, Artur; Ciesielski, Mieszko; Lewandowski, Arkadiusz; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Wrocławski
The discussion on Artur Ławniczak's "Jedność i podział władzy" [Unity and Division of Power], was focused on three issues: religious sources of state author ities (power), the advantages and disadvantages of Montesquieu’s tripartition of powers, and the nature and threats of totalitarianism.
Item
Polonistyka światowa: archiwa i współczesność, tom 3: Glottodydaktyka i językoznawstwo
(Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2023-12-31) praca, zbiorowa; Dąbrowska, Anna; Jura, Marcin; Uniwersytet Wrocławski
Trzeci tom zawierający materiały konferencyjne z VII Światowego Kongresu Polonistów.
Item
Analiza zawartości jako metoda badania obrazu rodziny w reklamie internetowej
(Quaestio, 2022) Andrzejewska, Daria; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem badań uczyniłam dyskursywny obraz rodziny w reklamie. Praca ma uzupełnić literaturę, która dotyczy podjętego tematu, o badanie współczesnych przekazów reklamowych największych producentów z różnych kategorii produktowych. To przegląd tylko części dostępnych reklam. Nie chodzi tu o dogłębną ich analizę, lecz o wykazanie, jaki obraz rodziny tworzy nadawca w przekazie i jak za jego pomocą buduje komunikację. Przyjmuję, że bohater reklamy posiada cechy stereotypowe, a wynika to z tego, że stereotypy są powszechnie znane i niezmiennie od wielu lat funkcjonują w świadomości społecznej. Uzupełnieniem podjętego tematu jest potwierdzenie występowania znanych stereotypów kobiety i mężczyzny oraz prawidłowości w zastosowaniu poszczególnych wizerunków rodziny. Głównym celem pracy jest analiza zawartości kwestionariuszem z pytaniami oraz określenie prawidłowości w zastosowanych modelach rodziny w przekazach reklamowych z lat 2016–2020 zamieszczanych w serwisie społecznościowym YouTube na oficjalnych kanałach producentów i przedstawienie wyników na wykresach. Celem towarzyszącym jest podanie funkcji, które wynikają ze sposobu kreowania obrazu rodziny w reklamach różnych produktów.
Item
Niewspółmierność kary jako podstawa kasacyjna
(Uniwersytet Jagielloński, 2023) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
This article examines grounds for a cassation appeal in the form of a plea that the penalty is disproportionate (incommensurate) to the offence. It was introduced to the Polish criminal proceedings in 2016 and can only be raised by the Public Prosecutor General in the case of indictable offences. The article focuses on the genesis of this regulation and the course of work on it, as well as the issue of the subjective scope of Art. 523 § 1a of the Polish Code of Criminal Procedure, and on a detailed interpretation of the various terms used in this provision. In the final part of the article, the author makes his own, unambiguously critical assessment of the current regulation as well as formulates de lege ferenda conclusions in this respect.