OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22807 archived items

Recent Submissions

Item
Sport i wychowanie fizyczne w dziewiętnastowiecznej myśli pedagogicznej
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2013) Mazur, Piotr; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Item
Podstawy pedagogiki pastoralnej (autoreferat)
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2010) Mazur, Piotr; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Item
Promocja zdrowego stylu życia w programach szkolnych na Białorusi
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016) Mazur, Piotr; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Item
Motywacje i preferencje czytelnicze w edukacji historycznej
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016) Mazur, Piotr; Stępnik, Andrzej; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Item
Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na przestrzeni wieków – zarys zagadnienia
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2014) Mazur, Piotr; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie