OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Osoby niepełnosprawne w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
(Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009) Mazur, Piotr; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Item
Религиозные доминанты иерархии моральных ценностей молодёжи и школа
(БрГУ, 2012) Lukiewicz, Włodzimierz; Mazur, Piotr; Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Item
Jak pisać monografię szkoły?
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2017) Mazur, Piotr; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Item
Vocational education–on the example of experiences of PWSZ in Chełm
(2015) Mazur, Piotr; Białowąs, Katarzyna; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Item
Motywacje i preferencje czytelnicze w edukacji historycznej
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016) Mazur, Piotr; Stępnik, Andrzej; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie