OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Zależność od aplikacji, jako wyznacznik młodego pokolenia
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015) Siuda, Piotr; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Item
Prywatność w Internecie – zarys perspektywy krytycznej
(Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015) Siuda, Piotr; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Item
Kompetencje informatyczne a informacyjne – uczniowie i nauczyciele
(Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015) Siuda, Piotr; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Item
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
(Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015) Siuda, Piotr; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Item
Wywiad skategoryzowany
(2012) Kulczycki, Emanuel; Sieńko, Marcin; Siuda, Piotr; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy