OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Gender analysis jako narzędzie statystycznej oceny realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w państwach Unii Europejskiej
(Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013) Sobczak, Elżbieta; Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Celem opracowania jest analiza i ocena zróżnicowania państw członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia równych szans kobiet i mężczyzn w latach 2006 - 2010. Przeprowadzone badania skupiają się na analizach przestrzennych i czasowo - przekrojowych z wykorzystaniem wskaźników gender stosowanych w statystyce międzynarodowej.