OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Kraje Unii Europejskiej według gospodarczej konkurencyjności i atrakcyjności
(Główny Urząd Statystyczny ; Polskie Towarzystwo Statystyczne, 2006) Obrębalski, Marek; Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Celem opracowania jest segmentacja krajów Unii Europejskiej, wykorzystująca ocenę ich konkurencyjności i atrakcyjności. Może ona stanowić instrument wspomagający decyzję dotyczącą lokalizacji przestrzennej działalności przedsiębiorstwa. Badania wskazują na brak wyraźnej zależności między konkurencyjnością gospodarki, a jej atrakcyjnością kosztowo-popytową dla inwestorów zagranicznych. Wszystkie kraje o bardzo konkurencyjnej gospodarce (z wyjątkiem Luksemburga) wykazały niską atrakcyjność kosztowo-popytową. Spowodowane to było wysokimi kosztami pracy i niską dynamiką popytu. Natomiast państwa nisko konkurencyjne osiągają wysoki lub przynajmniej średni jej poziom. Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w gospodarce o niskiej lub średniej konkurencyjności, kraje bardzo konkurencyjne okazały się nieatrakcyjnymi rynkami docelowymi. Segmentacja krajów Unii ze względu na czynniki konkurencyjności i poziom atrakcyjności kosztowo-popytowej wskazała, że państwa bardzo konkurencyjne cechuje zazwyczaj relatywnie niska atrakcyjność kosztowo-popytowa. Natomiast kraje mniej konkurencyjne oferują niższe koszty pracy i obciążenia fiskalne, a zapewniają wyższe tempo wzrostu popytu
Item
Struktura handlu zagranicznego a PKB na świecie
(Główny Urząd Statystyczny ; Polskie Towarzystwo Statystyczne, 1994) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu