OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Zagadnienia współczesnej komunikacji w kontekście zarządzania instytucją biblioteczną oraz potrzeb i zachowań jej użytkowników
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2022) Biegalska, Alicja; Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Artykuł ma charakter przeglądowy. Zaprezentowano w nim rozważania na temat przemian we współczesnej komunikacji, które mają także wpływ na funkcjonowanie bibliotek oraz zarządzanie nimi. W tekście zasygnalizowano najważniejsze zjawiska, które rzutowały na kształtowanie komunikacji oraz relacji, w tym relacji, nawiązywanych przez instytucje kultury ze swoimi użytkownikami.