OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Rynek regionalnej książki turystycznej i formy jej promocji na przykładzie Grudziądza oraz regionu kujawsko-pomorskiego
(Wydawnictwo Uniwesytetu Łódzkiego, 2022) Wojciechowska, Maja; Zielińska, Marta; Uniwersytet Gdański
Celem artykułu jest przedstawienie rynku regionalnej książki turystycznej na przykładzie Grudziądza i regionu kujawsko-pomorskiego. W oparciu o analizę literatury oraz danych źródłowych i rozmów z pracownikami instytucji kultury, opisano kategorie książki turystycznej, kanały dystrybucji oraz sposoby jej promocji, a zwłaszcza formy działalności księgarń, bibliotek, PTTK i punktów informacji turystycznej, ale także promocji za pośrednictwem Internetu. Zwrócono uwagę na formy wspierania czytelnictwa książki regionalnej poprzez organizowanie różnego rodzaju festiwali, targów książek, Dyskusyjnych Klubów Książki, spotkań literackich itp. Na koniec scharakteryzowano specyfikę książki turystycznej w kontekście form jej promocji.
Item
Książka jako produkt turystyczny (na przykładzie Grudziądza)
(2020) Wojciechowska, Maja; Zielińska, Marta; Uniwersytet Gdański
Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia książki regionalnej i turystycznej dla rynku turystycznego na przykładzie miasta Grudziądza. W artykule omówiono zagadnienie turystyki krajoznawczej, motywy jej uprawiania oraz rolę tzw. produktu turystycznego, do którego można zaliczyć książkę turystyczną i krajoznawczą. Zwrócono uwagę na motywy zakupu produktu turystycznego oraz przedstawiono typy książek turystycznych na przykładzie rynku wydawniczego Grudziądza. Na koniec zaprezentowano przykładowe typy publikacji związanych z turystyką w obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Grudziądza. Artykuł został oparty o analizę bibliograficzną, analizę literatury oraz dane zaczerpnięte w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się udzielaniem informacji.