OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Zarządzanie zmianami w bibliotece
(Wydawnictwo SBP, 2006) Wojciechowska, Maja; Ateneum - Szkoła Wyższa
Item
Zespoły zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów
(Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008) Wojciechowska, Maja; Ateneum - Szkoła Wyższa
W artykule przedstawiono metodę zespołowej organizacji pracy w bibliotekach, tj. historię powstania tej formy zarządzania, metodykę tworzenia zespołów zadaniowych, zasady pracy bibliotekarzy w zespołach zadaniowych, typy i formy zespołów, bariery i problemy w ich organizacji oraz korzyści wynikające z ich stosowania. Omówiono również heurystyczne metody rozwiązywania problemów, wykorzystywane w pracy zespołowej, tj. np. burza mózgów, Phillips 66, Phillips 635, burza mózgów typu stop and go, odwrócona burza mózgów, mieszana burza mózgów itp.
Item
Reengineering w projektowaniu pracy bibliotek
(Książnica Pomorska, 2007) Wojciechowska, Maja; Ateneum - Szkoła Wyższa
Metodę reengineeringu, której pełna nazwa brzmi business process reengineering (BPR)2, opracowali w USA na początku lat dziewięćdziesiątych Michael Hammer i James Champy. Jej zasady pierwszy raz przedstawiono w 1993 roku w monografi i Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution3. Po opublikowaniu tej pracy metoda reengineeringu zaczęła budzić duże zainteresowanie, ale i wiele kontrowersji. Zyskała ogromną popularność i zagorzałych zwolenników, lecz i licznych przeciwników. Stosować zaczęły ją fi rmy z sektora przemysłowego, handlowego, usługowego i wielu innych, w tym takie koncerny jak: ABB, Xerox, Ford, IBM, Kodak, Pepsi Co czy Skanska.
Item
Sprawozdanie z konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek
(2008) Wojciechowska, Maja; Kant, Katarzyna; Ateneum - Szkoła Wyższa
21 listopada w siedzibie Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku odbyła się druga już Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek”, w tym roku pod hasłem: Elektroniczny wizerunek biblioteki.
Item
Methods of effective management of library actions
(Beta, 2012) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański; Ateneum - Szkoła Wyższa
One of the main factors which influence the effectiveness of libraries’ work are the quality of management and the manager’s choice of methods, techniques and other methods of management. Their proper use makes it possible to realize the strategic aims in a better way, and to get to know the mechanisms of functioning of one’s own library and the rules governing its surroundings. The necessity of having knowledge and of using a wide range of the management methods by the library is more often noticed and discussed in the library literature.