OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019) Wojciechowska, Maja; Kamińska, Joanna; Żołędowska-Król, Beata; Jaskowska, Bożena; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Rzeszowski
Item
Wpływ otoczenia na zmiany w bibliotece
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Śląski
Każda instytucja, wytwarzająca usługi lub produkty, funkcjonuje w określonym otoczeniu, którego wpływom ulega. Współpraca biblioteki z otoczeniem polega na ciągłej wymianie informacji, usług, dóbr materialnych oraz środków finansowych. Zmiany zachodzące wewnątrz biblioteki, w jej organizacji, strukturze i sposobach działania, pozwalają jej przystosowywać się do swojego otoczenia. Dlatego warto szerzej przyjrzeć się interakcjom, jakie zachodzą pomiędzy biblioteką, a jej otoczeniem.