OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019) Wojciechowska, Maja; Kamińska, Joanna; Żołędowska-Król, Beata; Jaskowska, Bożena; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Rzeszowski
Item
Miejsce spotkań: biblioteka jako przestrzeń społeczna: (na przykładzie województwa lubuskiego) / red. Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. - 127, [1] s., [12] s. tab. : il., fot.; 24 cm. - ISBN 978-83-65741-40-0
(Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2019) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
W 2019 roku nakładem Wydawnictwa SBP ukazała się książka trzech Autorów: Andrzeja Bucka – dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, związanego wcześniej ze środowiskiem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również (jak o sobie pisze) literaturoznawcy, dziennikarza, edytora, historyka teatru i animatora kultury; Moniki Simonjetz – literaturoznawczyni wykładającej m.in. w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, redaktorki Bibliotekarza Lubuskiego, współpracującej z Wydawnictwem SBP, koordynującej w części województwa lubuskiego Program Rozwoju Bibliotek oraz Dawida Kotlarka – bibliotekarza, historyka i regionalisty.
Item
Formy zasobów kapitału społecznego i ich wpływ na współpracę bibliotek ze środowiskiem zewnętrznym
(Politechnika Częstochowska, 2019) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
W rozdziale zaprezentowano koncepcję kapitału społecznego w ujęciu bibliotekoznawczym. Skupiono się na zagadnieniu zasobów budujących kapitał społeczny. Przeprowadzono analizę klasycznych teorii kapitału społecznego w celu wskazania komponentów budujących ten konstrukt społeczny. Starano się wykazać, które z zasobów mogą mieć znaczenie w działalności instytucji bibliotecznych.
Item
O wpływie społecznym bibliotek – recenzja książki Magdaleny Paul (Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Badanie użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim, Warszawa 2018)
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, 2019) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Książka Magdaleny Paul porusza problem oceny społecznego wpływu bibliotek. Autorka analizuje w jaki sposób użytkownicy korzystają z bibliotek publicznych oraz jakie są efekty działalności tychże bibliotek. Prezentuje wyniki badań zrealizowanych w województwie mazowieckim.
Item
Bibliografia prac Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 1989-1999
(Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2015) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową został założony w grudniu 1989 r. jako instytucja non profit o charakterze fundacji, powołana aby wspierać w sferze naukowej proces transformacji polskiej gospodarki. IBnGR to pozarządowa, niezależna i naukowo-badawcza placówka bazująca na ideach zachodnich think-tanków. Jej misją jest pomoc w budowie sprawnej gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego i stabilnego demokratycznego systemu w Polsce, a zwłaszcza: „formułowanie idei i koncepcji modernizacji i rozwoju Polski na podstawie badań i wiedzy naukowej oraz debat publicznych i dialogu obywatelskiego, z uwzględnieniem systemu wartości i tożsamości Polaków”.