OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród pracowników bibliotek. Przegląd badań zagranicznych
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Zjawisko stresu w środowisku pracy nie jest problemem nowym. Zagadnienie to omawiane jest najczęściej w kontekście wybranych zawodów: personelu medycznego, nauczycieli, pracowników socjalnych czy ludzi związanych z biznesem. Znacznie rzadziej dostrzega się, że z podobnym problemem, choć w innym natężeniu, borykają się osoby wykonujące odmienne profesje, jak choćby bibliotekarze, animatorzy kultury, muzealnicy. Zawody te, społecznie uznane za nieskomplikowane, spokojne i niezwykle stabilne, w rzeczywistości charakteryzują się wysoką różnorodnością i w niektórych instytucjach, na wybranych stanowiskach, wymagają dużego zaangażowania, odpowiedzialności i pracy pod presją czasu, co wiąże się z szeregiem, również negatywnych, skutków. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony problem stresu pojawiającego się wśród przedstawicieli zawodu bibliotekarza.
Item
Czy bibliotekarze mogą budować sieci społecznego zaangażowania? Wyniki badania postaw personelu bibliotecznego
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Badania kapitału społecznego prowadzone w ostatnich latach pokazują, że wpływ na jego rozwój i wzmacnianie sieci społecznych mogą mieć również różnego typu instytucje kulturalno-naukowe działające na rzecz lokalnych społeczności. Choć biblioteki pierwotnie zostały powołane w zupełnie innym celu to uwagę zwraca, że są to placówki, które cieszą się jako jedne z niewielu wysokim zaufaniem ze strony społeczeństwa, mogą zatem przyczyniać się do budowania lokalnych sieci społecznych oraz kapitału społecznego. Aby procesy te mogły zaistnieć niezbędne są z jednej strony warunki lokalowo-sprzętowe, którymi dysponują lokalne ośrodki, jak też odpowiedni personel, charakteryzujący się określonymi postawami, wiedzą, doświadczeniem i przygotowaniem do tego typu działań. W celu zilustrowania warunków występujących w instytucjach bibliotecznych w artykule przedstawiono wyniki badania postaw personelu bibliotecznego, przeprowadzonych wśród kadry bibliotek z 20 krajów świata. Badania potwierdziły występowanie w tej grupie postaw prospołecznych.
Item
Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019) Wojciechowska, Maja; Kamińska, Joanna; Żołędowska-Król, Beata; Jaskowska, Bożena; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Rzeszowski
Item
W stulecie „Bibliotekarza”
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020) Wojciechowska, Maja; Czajka, Stanisław; Wojciechowski, Jacek; Wołosz, Jan; Maj, Jerzy; Buck, Andrzej; Staniów, Bogumiła; Konieczna, Danuta; Rogoż, Michał; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Item
Biblioteki w otoczeniu wielokulturowym
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański